Under 2022 dog 97 personer i bränder, och av dessa omkom 8 av 10 i sitt hem, konstaterar Brandskyddsföreningen.

– Brandsäkerhet i hemmet är livsviktigt. Att varken ha brandvarnare, brandsläckare eller brandfilt hemma kan innebära katastrofala följder. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan skador från en brand kosta stora summor pengar, därför är det alltid viktigt att ha en hemförsäkring. Varje år kostar bostadsbränderna cirka två miljarder kronor i ersättning för skadorna, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

I kampanjen uppmanas nu därför landets hushåll att brandsäkra sina bostäder för att göra hemmen till trygga platser. Huvudbudskapet är att det är viktigt att hålla koll på ”de fyra b:na” inom brandskydd:

  • brandvarnare
  • brandsläckare
  • brandfilt
  • boendet försäkrat

Kampanjen – som fått ekonomiskt stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – kommer bland annat att synas i tidningar, på webbplatser, på storskärmar och genom inlägg på sociala medier.

kampanjsajten finns information och goda råd om hur bränder kan förebyggas.

Förutom Sveriges Allmännytta är även Boverket, Socialstyrelsen, Fastighetsägarna Sverige, Föreningen Sveriges Brandbefäl, Svensk Försäkring och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund samarbetspartners i kampanjen.