Syftet med undersökningen är att mäta medlemmarnas nöjdhet och belysa medlemmarnas syn på Sveriges Allmännyttas prioriterade områden.

– Vi vill veta vad medlemmarna tycker om Sveriges Allmännytta så att vi på bästa möjliga sätt kan ta tillvara medlemmarnas intressen. Era synpunkter är viktiga för oss, så missa inte chansen att delta i undersökningen, manar Viktoria Raft.

Medlemsundersökningen har gått ut per mejl till ett representativt urval av anställda och förtroendevalda i medlemsföretagen.

Svara senast 4 maj

Att fylla i undersökningen tar cirka 5 minuter. Sista svarsdatum är 4 maj 2021.

Undersökningen genomförs i samarbete med Ramboll Management Consulting.