Flera fastighetsbolag har numera batterier och olika elanslutna utrustningar – exempelvis värmepumpar, stora fläktar, solceller och elbilsladdare – vars eleffektbehov vid behov snabbt kan ändras.

För att undersöka och sammanställa utbudet av så kallade aggregatortjänster och tjänsteleverantörer inom effekthantering mot just elnät har marknaden kartlagts genom telefonintervjuer och enkäter.

– Situationen utvecklas och förändras hela tiden, och därför planerar vi även för en ny rapport i september, säger Andreas Skälegård, som är energistrateg på Uddevallahem och initiativtagare till arbetet.

Flexibla byggnader kan anpassa sig

– Detta är intressant läsning och visar tydligt att det inte är glasklart hur denna marknad kommer att utveckla sig, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

– En flexibel byggnad har förmåga att anpassa sig till förändrade energiförhållanden, som variationer i energipriser och utbudet av förnybar energi. Det kan resultera i betydande kostnadsbesparingar och minskad klimatpåverkan. Att kunna nyttja möjligheter till att vara flexibel kommer nog att bli en avgörande pusselbit i arbetet med minskade effekttoppar och optimering av användandet av förnybar energi.

Flera författare till sammanställningen

Förutom Björn Berggren och Andreas Skälegård har även Henrik Adamsson, energichef på Lunds kommuns fastighets AB, Daniel Hedman, energiingenjör på Bostadsbolaget i Göteborg, och Oskar Scheiene, energi- och miljöchef på Bostadsbolaget i Göteborg, arbetat med sammanställningen.

Sammanställningen kan läsas i sin helhet här.