Just nu är tolv av Götenebostäders 400 lägenheter uthyrda till kommunens socialförvaltning genom sociala kontrakt och ytterligare två är uthyrda med kommunen som borgensman.

– Vi har samma utmaningar som stora bolag, men är betydligt mindre och har till exempel inga specialister anställda. Men vi försöker vara innovativa, säger vd Martin Sohlberg.

Han behöver bara gå tvärs över gatan för att träffa Eva Thimfors, kommunens socialchef. Den här intervjun sker genom ett videomöte, men de sitter båda i samma konferensrum. Det är kännetecknande för hur samarbetet fungerar i Götene nu. Man ses och pratar med varandra, inte om varandra.

”Alla känner alla”

Det är också signifikativt för hur ett framgångsrikt arbete med sociala kontrakt i en liten kommun bör fungera, tycker de. När ”alla känner alla” är det lätt att ryktesspridning drar i väg. Det behöver hejdas snabbt, och fakta i ärendet kollas upp.

– Ingen ska bli dömd på förhand på grund av namn, familj eller tidigare historia, säger Martin Sohlberg, men tillägger att lokal personkännedom också kan vara bra.

– Vi kan till exempel veta om eventuella risker med att två individer bor i samma trappuppgång, om det finns en historia av osämja. Vi måste också ta ansvar för att alla våra hyresgäster kan bo lugnt och tryggt, och att man kan lita på att vårt kösystem är rättvist.

Ville bli av med borgensåtaganden

När Eva Thimfors började som socialchef i Götene kommun 2015 fanns det, förutom ett antal sociala hyreskontrakt, 21 lägenheter där kommunen gått i borgen för hyran. Flera av dem hade med flyktingvågen att göra, men det fanns också ett strukturellt problem:

– Vi såg inget slut. Det kunde pågå hur länge som helst. Vi ville bli av med våra borgensåtaganden, säger hon.

Hon påbörjade ett arbete med att förändra formerna för socialtjänstens boendelösningar. 2016 började Martin Sohlberg som vd för Götenebostäder. Med gemensamma krafter har de skapat ett nytt avtal som tar avstamp i vikten av respekt för varandras verksamheter och att de problem som uppstår ska lösas genom regelbundna samtal.

Mål: Eget kontrakt

Enligt dagens avtal kan Götenebostäder ge socialförvaltningen upp till cirka tio procent av fjolårets omsättning av lägenheter. I år betyder det mellan fem och åtta lägenheter, men under de senaste fem åren har antalet sociala kontrakt i kommunen minskat.

Det är inte så många personer som kommer i fråga för sociala kontrakt, eftersom det krävs särskilda sociala omständigheter. Ofta handlar det om dysfunktionella familjer eller individer, berättar Eva Thimfors. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller funktionsvariationer. För en del personer är det en lösning för hela livet, men det är mycket viktigt att kontrakten är möjliga att ta över för hyresgästerna, menar båda.

– Målet är alltid ett eget kontrakt, säger Martin Sohlberg.

Detta är en förkortad textversion – hela texten återfinns här.