Det finns ofta stora socioekonomiska skillnader mellan stadsdelar på en ort, något som medlemmarna hos Sveriges Allmännytta är högst medvetna om då de ofta äger fastigheter i bostadsområden som är mindre attraktiva och ibland upplevs som otrygga. I rapporten ”Verktyg för att minska och motverka boendesegregationger Boverket flera förslag till åtgärder och arbetssätt. De lyfter bland annat fram betydelsen av styrning och samhällsplanering och menar att markanvisning kan användas för att skapa en mer blandad stad.

Att variera bostadsbeståndet är en åtgärd som återkommer i rapporten. Boverket efterlyser också en strategi för hur hyreslägenheter kan fördelas så att inte billigare lägenheter går till höginkomsttagare, något som kan bli fallet då dessa oftare har längre kötid.

Ytterligare slutsatser från rapporten:

  • Situationell brottsprevention och brottsprevention genom arkitektonisk design (CPTED) är två bra metoder att använda för att öka tryggheten i ett område
  • Renovering av ödehus, byggemenskaper och att ta tillvara civilsamhällets handlingskraft kan vara alternativa lösningar i områden som ligger utanför landets tillväxtkommuner

I rapporten ges också inspirerande exempel på hur arbetet har bedrivits på några orter och även i länder utanför Sverige.

– Det här är en intressant rapport som vi kommer att lägga med på listan över kurslitteratur i vår utbildning för stadsdelsutvecklare, säger Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på Sveriges Allmännytta.