– I en del situationer kan små nyanser i kroppsspråk och bemötande avgöra om en situation trappas upp eller lugnas ned, berättar Alexander Tilly.

– Personer som brottas med problem som missbruk och psykisk ohälsa, eller som befinner sig i en utsatt situation, kan reagera starkt på ganska små saker. Då kan en fördjupad kunskap om kommunikation och konfliktlösning vara till stor nytta – exempelvis vid negativa besked, tillsägelser eller åtgärder som påverkar de boende.

Vad får man lära sig under utbildningen?

– Utbildningen ger handfasta verktyg för att förebygga och undvika risksituationer, men också en hel del tips om det ändå uppstår obehagliga eller hotfulla situationer, säger Alexander Tilly.

– Det handlar exempelvis om hur vi kan bemöta upprörda eller arga hyresgäster, hur vi kan värdera och bemöta hot, hur vi kan förbereda oss inför hembesök eller riskmiljöer och inte minst hur vi kan samarbeta och arbeta med frågorna över tid. Vi har försökt göra utbildningen praktisk och konkret för att deltagarna ska kunna ha nytta av den direkt.

Vem kan gå utbildningen?

– Egentligen är det bra om alla roller i ett bolag går utbildningen, eftersom intervjuer och filmscener skapar större ömsesidig förståelse för hur kollegor i olika roller kan ha det i sin vardag, menar han.

–  Att förstå vilka risksituationer som arbetskamrater kan hamna i underlättar möjligheten att stötta och stå bakom någon som blir utsatt och hjälper hela organisationen att ta hot och otillåten påverkan på allvar. För dem som har roller som är särskilt utsatta brukar det vara bra att följa upp webbutbildningen med seminarier där vi fördjupar oss i just deras exempel och önskemål.