– Våra medlemmar har efterfrågat en digital grundläggande hållbarhetsutbildning för alla medarbetare. Utbildningen fokuserar på de viktigaste miljöfrågorna i ett bostadsföretags verksamhet och på 30 minuter får medarbetarna en god bild av de ekologiska hållbarhetsfrågorna för ett bostadsföretag, säger Patrizia Finessi, expert på miljöfrågor på Sveriges Allmännytta.

Utbildningen är uppdelad i fem olika avsnitt och berättar på ett lättsamt och pedagogiskt sätt om ekologisk hållbarhet, hur man sparar energi, klimatsmarta transporter och hur avfall kan bli en resurs.

– Använd utbildningen som ett diskussionsunderlag och knyt an till hur ni arbetar med ekologisk hållbarhet i ert företag, säger Patrizia Finessi. Vad har ni för egna miljö- och klimatmål? Vilka är era prioriterade miljöfrågor? Finns det behov av fördjupad utbildning hos medarbetarna?

Kopplat till utbildningen finns även en vägledning med tips på hur man kan arbeta vidare med ekologisk hållbarhet i företaget.

Utbildning för hyresgäster

För att lyckas med hållbarhetsarbetet behöver även hyresgästerna medverka – därför finns även en digital utbildning som vänder sig direkt till den som hyr en bostad, men som såklart kan göras av vem som helst som vill bli mer klimatsmart.

Även den här utbildningen är uppdelad i fem olika avsnitt. Dels finns en grundläggande del som handlar om klimat och ekologisk hållbarhet, dels finns en del med tips på hur man som hyresgäst kan leva mer hållbart. Fokus ligger på att spara energi och vatten, sortera avfall och resa klimatsmart.

– Om ni tänker erbjuda era hyresgäster den specifika utbildningen för hyresgäster – låt medarbetarna göra utbildningen först. Utbildningen ska väcka intresse hos hyresgästerna – men den visar inte hur ni arbetar i ert företag. Förbered er på frågor som kan komma från hyresgästerna och komplettera med hyresgästinformation som ni har i ert företag, säger Patrizia Finessi.

Mer information

Läs mer om hur ni kan beställa den kostnadsfria utbildningen och hur registreringslänkarna fungerar här.