Scope 3 innefattar utsläpp av växthusgaser hos andra aktörer exempelvis byggmaterialleverantörer eller hyresgäster. Aktiviteter som kan ingå är nyproduktion, renoveringar, boendes elanvändning och bilkörning mm. Syftet med projektet är att ta fram en vägledning som är tänkt att bli en branschpraxis. Idag redovisar fastighetsföretag sina indirekta utsläpp av växthusgaser uppströms och nedströms i värdekedjan på olika sätt (Greenhouse Gas protokoll scope 3).

Under 2022 kommer nedan att genomföras i projektet:

 • En vägledning för hur indirekta utsläpp av växthusgaser (GHGP scope 3) kan följas upp, vilka avgränsningar som ska göras samt vilka uppföljnings- och beräkningsmetoder som finns tillgängliga.
 • En bedömning av potentialen för utsläppsminskningar för de största utsläppsposterna.
 • Utveckling av så kallade progressverktyg i syfte att underlätta och förtydliga mål och delmål inom scope 3.
 • En åtgärdspalett med exempel på åtgärder där kostnad och förväntad effekt bedöms på skalan låg, medel och hög.

Piloter som är med från de allmännyttiga bolagen:

 • Halmstads Fastighets AB
 • Huge i Huddinge
 • Hyresbostäder i Norrköping
 • LKF, Lunds Kommunala Fastighetsbolag
 • Signalisten i Solna
 • Uppsalahem
 • Vätterhem i Jönköping
 • Örebrobostäder

Läs mer om projektet på IVLs hemsida.

Följargrupp inom projektet

Följargruppen bjuds in till en handfull seminarier med information om projektet och vägledningen, samt även till resultatkonferensen.

Anmäl er till följargruppen.