Väsbyhem och Sigmaområdet är utvalt som en av tre piloter i Allmännyttans mobilitetsprojekt som pågår fram till sommaren 2022. Användningen av elbilspoolen kommer att studeras av KTH med syftet att effektivisera de boendes mobilitet och samtidigt hjälpa bolagen inom Sveriges Allmännytta att uppnå de interna klimatmålen.

– Mobilitetsprojektet ger oss på Väsbyhem möjlighet att erbjuda bättre service, minskad miljöpåverkan och samtidigt underlätta vardagslivet för våra hyresgäster, säger Julia Hammar, verksamhetsutvecklare på Väsbyhem.

Mobilitet handlar om att enkelt kunna transportera sig effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt. Att dela tjänster mellan hyresgäster och företag gör att nya lösningar kan provas och utvärderas utan stora ekonomiska beslut.

Digital fastighetsutveckling

Delta i mobilitetsnätverk:

Vi är i uppstart och vi vill ha fler kunniga och intresserade från fler medlemsbolag. Inom projektet kommer ett nätverk att skapas där digitaliseringen möter klimatutmaningen med nya beteenden, nya affärsmodeller och nya tjänster.

 

Vill du prata med likasinnade? Vill du nätverka och kunskapsdela? Delta i vårt nätverk för att tillsammans kunna förverkliga era mobilitetsplaner! Hör av dig till Carl Ståhle, expert digital Fastighetsutveckling, om du vill vara med.