Konsultföretaget Tyréns har granskat och bearbetat byggprisstatistik från SCB, som tagits fram i samarbete med utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet.

Tyréns analys är en uppföljning på rapporten Tio år med Kombohus – resultat, effekt och påverkan, som publicerades i våras.

den nya fördjupade analysen jämförs Kombohus med allmännyttans övriga byggande samt med privata aktörers byggande i olika kommuntyper. Den nya analysen visar att byggpriset för Kombohusen ligger i genomsnitt 20 procent lägre än annat allmännyttigt byggande. Det motsvarar 6 000 kr mindre per kvadratmeter.  

Billigare i alla kommuntyper

Analysen visar också att Kombohus är billigare i samtliga kommuntyper som går att jämföra. Prisskillnaden är störst där byggpriserna är högst, det vill säga i storstadsnära kommuner. Minst är prisskillnaden mindre städer och landsbygdskommuner, där byggpriserna är lägre.  

 – Resultatet visar att Kombohusensänker byggpriserna i alla kommuner där de har byggts och därmed även möjliggjort lägre hyror i nyproduktion, säger Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta. 

Genom den jämförande analysen går det också att mäta vilka enskilda delar i ramavtalsupphandlingen som sänker priset allra mest. Kombohusens mest prispressande egenskaper är gemensam upphandling för hela allmännyttan genom ramavtal och en industriell byggprocess. Bägge delarna sänker kvadratmeterpriset med cirka 3 000 kronor vardera.

– Det är väldigt bra att vi nu inte bara kan säga att Kombohusen alltid sänker byggpriset, utan också sätta en prislapp på de olika delarna som gör ramavtalsupphandlingen effektivare, säger Sofia Heintz.

Högre byggpris i allmännyttan

Statistiken bygger på genomsnittligt byggpris för allmännyttiga och privata hyresbostäder byggda mellan 2013 och 2018.

– Vid vår analys av ägarstrukturen framgår att privata värdar har lägre byggpris än allmännyttans vanliga byggande, konstaterar Robin Svensén, nationalekonom på Tyréns och den som har genomfört analyserna.

Allmännyttan har generellt tio procent högre byggpriser än privatvärdar, enligt den statistiska jämförelsen i rapporten. Den enda tydliga skillnaden mellan privat och allmännyttig upphandling är att allmännyttan handlar upp enligt lagen om offentligt upphandling LOU. Prisskillnaden kan därmed tolkas som en konsekvens av upphandlingsformen i LOU.

Men vid byggande av vid byggande av Kombohus (alltså via ramavtal och inom LOU) är priserna ännu lägre än de privata värdarnas.

– Tack vare Kombohusen har det byggts en mängd bostäder som annars inte skulle kunnat byggas. Det möjliggör byggande på orter där det annars är svårt att få en positiv investeringskalkyl, säger Sofia Heintz.

Statlig utredning

Utredningen för bättre konkurrens i byggandet presenterade sina slutsatser den 11 december. Även i den utredningen konstateras att allmännyttans ramavtal för Kombohus har medfört lägre kostnader, snabbare processer och lägre hyra per bostadslägenhet.

– Det är mycket bra att den positiva effekten av våra Kombohus nu också slagits fast av en statlig utredning, säger Sofia Heintz.

Läs mer om hur olika ägarformer och upphandlingsformer påverkar byggpriset och hur pris, byggtid och nybyggnadshyra skiljer sig mellan olika kommuntyper den nya rapporten.

Ladda ned rapporten Tio år med Allmännyttans kombohus. Fördjupad analys av byggpriser och hyror

Rapportens slutsatser i korthet:

  • Allmännyttan har generellt tio procent högre byggpriser än privatvärdar. Prisskillnaden kan tolkas som en konsekvens av upphandlingsformen i LOU, lagen om offentlig upphandling.
  • Kombohus har i genomsnitt fem månader kortare byggtid än övrigt allmännyttigt byggande och tre månader kortare byggtid än privat byggande.
  • Byggpriset för Kombohus är i genomsnitt 20 procent lägre än allmännyttans övriga byggande. Kombohusen är 6 000 kronor billigare per kvadratmeter än annat byggande i allmännyttan.
  • Kombohusen har två huvudsakliga prispressande egenskaper: gemensam upphandling för allmännyttan genom ramavtal och en industriell byggprocess. Bägge delarna sänker kvadratmeterpriset med cirka 3 000 kronor vardera.
  • Kombohus möjliggör lägre hyror. I större städer är hyran i nybyggda Kombohus 13 procent lägre än i privatvärdarnas nybyggda hus. I mindre städer är hyran sex procent lägre i Kombohusen än hos privata värdar.