NBO:s arbetsprogram för 2021–2022 bygger på tre teman som arbetet ska fokusera kring under de kommande åren.

 1. Harmonisering, digitalisering och hållbarhet.
 2. Social integration angående bostäder för unga och marginaliserade grupper.
 3. Den europeiska energi- och klimatagendan med tillhörande översyn av olika direktiv.

NBO ska även stärka samarbetet med Nordiska ministerrådet och arbeta för en mer harmoniserad byggmarknad i Norden för större miljönytta och lägre priser. Det innebär en harmonisering av livscykelanalyser, utveckling av en cirkulär ekonomi samt ökat användande av trä i byggandet.

Mycket av samarbetet i NBO handlar om att utbyta nya och innovativa idéer mellan de nordiska länderna och organisationen ska de närmsta två åren stärka samarbetet och utveckla verktygen för att snabbare och bättre kunna utbyta erfarenheter och exempel. På styrelsemötet presenterade exempelvis bostadsutvecklaren OBOS olika digitala lösningar kring inköp, digitala styrelsemöten för föreningar, effektivare markanvändning med AI, digitala lås, redovisning och fakturering.

– Det finns mycket att lära av varandra i Norden och NBO är Sveriges Allmännyttas plattform för att både sprida och hämta hem goda idéer för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla, säger Per Spolander, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta.


NBO:s arbetsprogram för 2021–2022:

 1. Continue strengthening our cooperation with the Nordic Council of Ministers and engaging coordinated, nationally on relevant issues.
 2. Lobbying towards more harmonized building regulation in the Nordic countries, with a special focus on digital construction and sustainable affordable housing – among other by contributing to the Nordic civil servant working groups Handlingsplan for bæredygtigt byggeri, especially concerning:
  a. Harmonization of LCA
  b. A Nordic action plan for wood construction, harmonization of rules for wood construction, a stronger value chain from forest to wooden house and a more circular economy.
 3. Having a stronger focus on the need for housing for youth and marginalized people and how this contributes to a more socially inclusive Nordic region.
 4. Working strategically on specific NBO interests in connection to European regulation like the upcoming revision of the Energy Efficiency Directive, the Energy Performance of Buildings Directive, and the Construction Product Regulation.
 5. Strengthening the NBO-Årsconference as a strategic platform for coordination and cooperation with the Nordic Construction and Housing ministers and the Norwegian Presidency of the Nordic Council of Ministers in 2022.
 6. Strengthening the knowledge-sharing between NBO-members on different levels and developing the collection of relevant data for each member.

Kort om Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (NBO)
Sveriges Allmännytta deltar i ett nordiskt samarbete som kallas NBO, vilket är Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer. Syftet är att främja kontakterna mellan anslutna organisationer för utbyte av erfarenheter och samordning av gemensamma intressen. NBO har medlemmar i samtliga nordiska länder, som tillsammans representerar drygt 2,5 miljoner bostäder. Från Sverige deltar, förutom Sveriges Allmännytta, HSB och Riksbyggen.