Båda vägledningarna inleds med en kortfattad förklaring av reglerna och grundläggande principer som gäller för hantering av personuppgifter.

Den som rör uthyrning och förvaltning av bostäder är uppdelad på de olika stegen när bostad söks, när bostad erbjuds, när hyresförhållandet pågår och när det upphört. Den innehåller också en del om kommunikation i sociala medier, ett avsnitt om elektroniska nyckelsystem samt vad som gäller för information. Exempel på hur informationstexter kan utformas finns också med.

När får man filma?

När hyresvärdar använder kameror för att bevaka flerfamiljshus eller omgivningen utanför huset innebär det att hyresvärden behandlar de filmades personuppgifter. Vägledningen om kamerabevakning innehåller bland annat texter om när det är tillåtet, om bevakningsmetoder, hur det inspelade materialet bör hanteras och om skyldigheten att informera.

– Vägledningarna är samarbetsprodukter. Flera bostadsföretag av olika storlek, såväl kommunala företag som privata, har bidragit på olika sätt med att ta fram vägledningarna. Det har tagit en tid, men innebär att materialet är väl anpassat för branschen, säger Helena Henriksson, jurist på SABO.

Innehållet justeras

Hon betonar att innehållet i vägledningarna kommer att justeras allt eftersom rättspraxis utvecklas och att man därför bör vara noga med att använda den senast uppdaterade versionen.

Arbetet med att ta fram en uppförandekod i enlighet med de regler som dataskyddsförordningen föreskriver fortsätter. Någon tidsplan när en sådan kan finnas på plats för bostadsföretag att ansluta sig till finns ännu inte. I avvaktan på uppförandekoder kan bostadsföretag alltså använda dessa vägledningar.

Bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft den 25 maj 2018.

Vägledningarna finns för nedladdning nedan.