Ny guide: Allt företag behöver veta om transport av farligt gods
Förvaltning & drift, Miljö De flesta bostadsföretag transporterar sannolikt farligt gods och ska därför följa en mängd särskilda krav och regler – men vet kanske inte om det. Farligt gods kan vara vanliga ämnen som bränslen, be...
2023-01-12Sveriges Allmännytta
Gasprisstöd måste gå även till hushåll i flerbostadshus
Energi Öppet brev till statsrådet Ebba Busch Vi, företrädare för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar samt boende i flerbostadshus vill med detta brev säkerställa att även hushåll i flerbostadshus omfattas av...
2023-01-11Sveriges Allmännytta
Rapport: Nu sätter höjda priser stopp i bostadsbyggandet
Nyproduktion Stegrande byggkostnader och osäkra slutpriser sänker nu byggtakten. 44 procent av bostadsföretagen uppger i en enkät att byggplanerna ändras inför nästa år. – Det är alarmerande siffror. Höga byggkost...
2022-12-16Sveriges Allmännytta
Enkät: Onormala prishöjningar i nära hälften av byggprojekten
Nyproduktion Många byggprojekt drabbas nu av extraordinära kostnader. En enkät bland medlemsföretagen i Sveriges Allmännytta visar att nära hälften av byggprojekten till och med fått begäran om prisökning i byggen...
2022-12-15Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan