Ett oberoende tvistelösningsförfarande för kollektiva hyrestvister
Hyressättning De lokala förhandlande parterna ska få möjlighet att med lagstöd avtala om ett oberoende tvistelösningsförfarande för tvister om de årliga hyresändringarna. Det föreslår regeringen i en remiss som nyl...
2022-06-16Sveriges Allmännytta
Slutet närmar sig. Det är bara början.
Digitalisering Framtidens fastighet är digital. 2019 startade Sveriges Allmännytta därför Digitaliseringsinitiativet. I augusti avrundas denna kraftsamling med en stor konferens och nästa steg på digitaliseringsresa...
2022-06-13Sveriges Allmännytta
Tveksamt om ett statligt fastighetsbolag kan minska segregationen
Boende, Valet 2022 Regeringen tillsätter en ny utredning som ska undersöka om ett statligt ägt fastighetsbolag kan bidra till att förebygga, minska och motverka segregation och brottslighet i områden med socioekonomiska...
2022-06-02Sveriges Allmännytta
Stigande elnätspriser och stora skillnader mellan kommunerna
Energi Efter en tillfällig nedgång under föregående år ökar elnätspriserna igen med i snitt 2,5 procent. Samtidigt är prisgapet fortfarande stort – drygt 3 500 kronor per lägenhet och år – mellan landets dyr...
2022-06-02Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan