Många av medlemsföretagen i Sveriges Allmännytta har en del av sitt bostadsbestånd i områden som av polisen definieras som utsatta – kvarter som karaktäriseras av låg socioekonomisk status och där kriminella har en påverkan på lokalsamhället.

Här finns även lokaler för olika verksamheter, som också påverkas av den omgivande miljön. Många lokalhyresgäster vittnar om man ofta utsätts för återkommande stölder, hot och trakasserier från exempelvis lokala ungdomsgäng.

Ensamarbete

Lokalerna är dessutom inte sällan små butiker eller kiosker där innehavaren jobbar ensam.

– Att arbeta med uthyrning, utveckling och förvaltning av de här lokalerna är förenat med en hel del utmaningar och kräver en speciell kompetens och kunskap, säger Martin Ingvarson.

Dra lärdom av rutiner

Sveriges Allmännytta har därför startat ett nytt nätverk för lokalansvariga i just dessa områden.

– Tanken är att medlemmarna i nätverket ska inspirera och lära av varandra, dela erfarenheter och dra lärdom av rutiner och arbetssätt i andra företag, säger Martin Ingvarson.

Dessutom är detta ett bra tillfälle att träffa och lära känna personer med liknande roller på andra bolag, framhåller han.

Är intresserad av att delta i nätverket för lokalansvariga i utsatta områden? Ta då kontakt med Martin Ingvarson (kontaktuppgifter nedan).

Läs mer om Sveriges Allmännyttas 16 olika nätverk och nio råd via länk nedan.