Den 3 juli beslutade regeringen att ytterligare ett antal branscher ska kunna erhålla hyresstöd. Detta som en komplettering till tidigare stödpaket för att underlätta för branscher som drabbats ekonomiskt av corona-restriktionerna.

Dessa branscher är bland annat handel, reparation och uthyrning av motorfordon och motorcyklar, porträttfotoverksamhet, konsumenttvätt och trafikskoleverksamhet.

Överraskande beslut

– Beslutet kom som något av en överraskning. Departementet har inte aviserat för branschorganisationerna att en utvidgning var på gång, konstaterar Helena Henriksson, jurist på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna har nu snabbt uppdaterat mallen för överenskommelse om hyresrabatt (se länk).

En överenskommelse om hyresrabatt mellan hyresvärd och hyresgäst måste tecknas senast den 31 juli för att stöd ska utgå.

Förlängning bara för ny bransch

Den förlängda tiden för att träffa överenskommelse omfattar enbart de nya branscherna.

För hyresgäster inom de branscher som förordningen redan sedan tidigare omfattar gäller inte den utökade tidsfristen (där skulle parterna ha träffat en överenskommelse om hyresrabatt senast den 30 juni 2020).

Läs mer om vilka näringsgrenar som omfattas av regeringens nya beslut i förordningen (nedan).