– Det är bra att hanteringen av investeringsstödet bli mer flexibel. Det finns behov av nya bostäder även utanför storstadsregionerna. Det nya systemet innebär att medel som tidigare reserverats i en pott för storstadsregionerna men inte efterfrågas, i stället kan gå till bostadsbyggande på andra orter där stödet efterfrågas, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Potterna tas bort

Från 1 februari 2020 har investeringsstöd fördelats på två potter, en avsedd för projekt i de tre storstadsregionerna och en för projekt i övriga landet. Potternas storlek har baserats på det beräknade behovet av bostadsbyggande i landets olika delar, vilket inneburit att tre fjärdedelar av medlen inledningsvis har gått till ”storstadspotten”. Efterfrågan på investeringsstöd har dock varit betydligt större utanför storstadsregionerna än inom dessa.

Boverket har vid behov kunnat omfördela medel mellan potterna, men systemet har, i kombination med ett sammantaget mycket högt söktryck, bidragit till långa väntetider på beslut för ärenden som varit färdigberedda av länsstyrelserna. Systemet har inte heller varit tillräckligt transparent för de som ansöker om investeringsstöd och väntar på beslut, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Våra medlemmar har under en längre tid signalerat till oss att det tagit lång tid att få ett beslut, vilket skapar osäkerhet i deras planering, något vi också framfört till regeringen. Därför är denna förändring välkommen, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Storstadsregionerna prioriteras – därefter den som väntat längst

Regeringens beslut innebär att potterna tas bort och ersätts med ett system där ärenden från de tre storstadsregionerna ska prioriteras. Om det inte finns någon färdigberedd ansökan om investeringsstöd i någon av storstadsregionerna ska Boverket fördela tillgängliga medel mellan länsstyrelserna i förhållande till hur länge ärenden har väntat på beslut om stöd.