Coronaviruset gör inte bara människor sjuka och belastar sjukvården – det dränerar även ekonomin för vissa av lokalhyresgäster, konstaterar Örebrobostäder (Öbo) i ett pressmeddelande.

– Vi står inför en unik situation där en tydlig konsekvens är de stora intäktsförluster som många företagare nu verkar gå till mötes. Som fastighetsägare vill vi i det läget inte bara stå och titta på, säger Ulf Rohlén, vd på Örebrobostäder.

”Har igen det senare”

Därför togs ett beslut om att göra en snabb insats för att ”ge ett hopp till de företagare som i dag står inför en akut svår situation och en oviss framtid”.

– Den här insatsen är något vi normalt inte skulle drömma om att göra. Men nu står vi här med en stor grupp företagare som är i en akut ekonomisk kris och om vi stöttar dem nu så har vi igen det senare, när vi slipper leta nya lokalhyresgäster. Annars riskerar vi att få långvariga hyresförluster och behöver kanske anpassa våra lokaler till nya ägare. Vi tror att åtgärden i det långa loppet kommer att gynna både oss, företagarna och örebroarna, säger han.

Målet är att försöka undvika ett ännu svårare ekonomiskt läge i Örebro längre fram.

– Åtgärden ger samtidigt Öbo ett handlingsutrymme att följa utvecklingen och se vilka subventioner eller stödpaket som kommer från myndigheter för att stötta verksamheter i Örebro och andra orter i Sverige.

”Stor samhällsnytta”

Kenneth Handberg, kommunstyrelsens ordförande i Örebro, stöder beslutet:

– Högst prioriterat är människors hälsa. Men ska vårt samhälle börja fungera igen efter coronas framfart, så kan vi inte blunda för vilka som påverkas mest just nu. Bland dessa finns de minsta företagen. Som företrädare för Öbos ägare, kommunen, ser vi stor samhällsnytta med den här insatsen, säger Kenneth Handberg.