Byggföretagen har hittills drivit arbetet med att genomföra målen i Färdplan 2045: en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Sveriges Allmännytta är en av åtta organisationer som nu tillsammans kommer att vidareutveckla arbetet med färdplanen.

– Åtaganden enligt färdplanen ska uppfyllas och målet om en fossilfri och konkurrenskraftig samhällsbyggarsektor nås. Vi ser fram emot att samverka med representanter från hela värdekedjan för att skapa värde för de aktörer som vill driva hela sektorn mot ett hållbart samhällsbyggande, säger Gabriella Castegren.

Katalysator

För att uppmärksamma det breddade samarbetet och fortsätta det goda arbetet inom Färdplanen hålls en digital konferens den 2 november där goda exempel från olika delar av branschen visas upp.

– Genom att vara del i Färdplan 2045 kan vi både dela med oss av medlemmarnas erfarenheter och snabbare ta del av utveckling från andra delar av kedjan. Färdplan 2045 är en katalysator och en snabbfil för klimatsmart byggande, säger Gabriella Castegren.

Hundra anslutna företag

Drygt 100 företag, organisationer och kommuner är i dag anslutna till färdplansarbetet.

Sveriges Allmännytta var en av 74 organisationer, företag och kommuner som först skrev under byggsektorns färdplan under våren 2018.

Organisationerna som utvecklar Färdplansarbetet:

Byggföretagen
Byggherrarna
Byggmaterialindustrierna
Fastighetsägarna
Innovationsföretagen
Installatörsföretagen
Sveriges Allmännytta
Trafikverket

Färdplanen för en fossilfri byggsektor togs fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, en plattform för dialog och samverkan mellan olika aktörer för att skynda på omställningen till fossilfrihet.

Det finns 21 olika färdplaner för bland annat transport, betong, och energi. Sveriges Allmännytta medverkar även i färdplanen för uppvärmningssektorn