Områdena Bagarmossen och Skarpnäcksfältet, strax söder om Stockholm, har uppfattats som stökiga och otrygga, med bråk och stölder, äldre ungdomar som styrde de yngre och många akuta ungdomsplaceringar.

2009 startades därför Skarpnäckslyftet, ett samarbete finansierat av stadsdelsförvaltningen, Stockholmshem och Svenska Bostäder, med medverkan från polisen, skolan, kyrkan och föreningslivet. Då som ett lokalt samverkansprojekt för att göra stadsdelarna trivsammare, men i dag, nästan tolv år senare, är det en del i den ordinarie verksamheten.

Ungdomsgård för äldre unga

Stiftelsen På rätt väg ansvarar för en del av det operativa arbetet och driver en ungdomsgård i Bagarmossen för unga över 18 år.

Unga från området kan också anställas som områdesvärdar. Värdarna rör sig genom området under kvällar och nätter och ska både skapa relationer med andra ungdomar och rapportera om skadegörelse, klotter, trasig belysning etc efter sitt arbetspass. Ibland kan det också handla om att lugna ned oroliga situationer.

Full koll på buset

Karim Kergai har jobbat som områdesvärd i drygt tre år.

– Det röks en del i trapphus och källargångar och vi avvisar de som blir påkomna. Vi full koll på var buset sker, vi är själva uppvuxna här och känner till alla platser som lämpar sig bra för sånt, säger han.

Jobbet som områdesvärd är ofta det allra första arbetet bland de som söker – och kan bli en språngbräda in i arbetslivet.

– Det här är ett jättebra första jobb! Helt ärligt ser jag det nästan inte som ett jobb, jag får umgås med människor jag känner samtidigt som jag får göra något bra för området, säger Abdullah Harris som nu arbetat som områdesvärd i 1,5 år.

Och hyresgästerna upplever att tryggheten ökat ordentligt sedan Skarpnäckslyftet startade. I den senast sammanställda enkäten uppgav drygt 78 procent av Stockholmshems hyresgäster i Skarpnäck att de känner sig trygga, och i Bagarmossen höjdes andelen till 86 procent.

Skarpnäckslyftet fick Stockholms stads trygghetspris 2012.