Det statliga rotavdraget är idag endast tillgängligt för dem som äger sitt boende, konstaterar Sveriges Allmännyttas styrelseordförande Åsa Johansson, förste vice ordförande Carin Ramneskär och andre vice ordförande Elisabeth Norman i det öppna brevet.

– En utvidgning av stödet till att omfatta renoveringsåtgärder också i hyreshus innebär att de resurser som anslås kommer att göra nytta direkt; leda till fler beställningar, minska arbetslösheten och hjälpa byggföretag och leverantörer på både stora och små orter att överleva pandemikrisen, skriver de till Magdalena Andersson.

Stort renoveringsbehov

De många hus som byggdes mellan 1960 och 1975 är nu i stort behov av renovering och upprustning. Inom allmännyttan handlar det om över 160 000 lägenheter som återstår att renovera, och även inom det privata hyreshusbeståndet finns ett stort renoveringsbehov.

Samtidigt är byggsektorn kraftigt påverkad av pandemin, och företagens orderstockar är oroväckande tunna in på 2021, understryker Åsa Johansson, Carin Ramneskär och Elisabeth Norman.

Viktig hjälp till byggsektorn

– En satsning på renovering och upprustning av hyreshus kommer på så sätt att bli ett viktigt bidrag till företagens överlevnad och till den återstart som den svenska ekonomin behöver, skriver de.

– Vi föreslår att regeringen snabbutreder hur ett effektivt statligt stöd, analogt med rotavdraget, till renovering av hyreshus kan utformas så att ett konkret förslag kan presenteras och medel anvisas.

Hela det öppna brevet till finansminister Magdalena Andersson finns i länken nedan.