Regeringen föreslår i sin extra ändringsbudget för 2023 att ett nytt anslag för gasprisstöd förs upp på statens budget med 150 000 000 kronor. Anslaget på 150 miljoner kronor ska få användas för stöd till hushåll till följd av höga gaspriser under perioden oktober 2021 till september 2022.

– I regeringens budget saknar vi medel för de hyresvärdar som drabbats väldigt hårt av de kraftigt höjda gaspriserna. Elprisstöd kommer att utgå till både hushåll och företag. Men gasprisstödet riktas bara till hushållen, säger Björn Berggren.

Hoppas på annat riksdagsbeslut

Han konstaterar att det finns 12 000 bostäder i flerbostadshus och 17 000 småhusägare som använder gas till sin uppvärmning.

– Varför ska drygt 40 procent av bostäderna som är beroende av gas lämnas utan stöd? Vi hoppas att riksdagen fattar ett annat beslut, så att alla hushåll, oavsett boendeform, behandlas lika.

Öppet brev till Ebba Busch

För två veckor sedan skickade Sveriges Allmännytta tillsammans med fem andra organisationer ett öppet brev till statsrådet Ebba Busch.

”Vi, företrädare för hyresvärdar, bostadsrättsföreningar samt boende i flerbostadshus vill med detta brev säkerställa att även hushåll i flerbostadshus omfattas av aviserat gasprisstöd. De hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i södra Sverige som är beroende av gas för uppvärmning drabbas svårt av kraftiga prishöjningar”, skrev organisationerna i brevet.

Se nedan för länk till hela brevet, regeringens proposition samt Björn Berggrens analys av energiläget vintern 2023.