Den pågående energikrisen har inte undgått någon. Landsomfattande energisparkampanjer pågår i de flesta länder och begreppet energifattigdom, drabbar både företag och konsumenter, har aktualiserats på bred front och Sverige är inget undantag.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har länge arbetat systematiskt och framgångsrikt med energieffektivisering och för att komma bort från fossilberoende. Det arbetet intensifieras nu, där vi bostadsorganisationer stöttar med information, checklistor och utbildningar. Trots det är det oundvikligt att energikostnaderna nu ökar dramatiskt eftersom det på kort sikt inte är möjligt att kompensera skenande energipriser med minskad förbrukning.

De hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i södra Sverige som är beroende av gas för uppvärmning drabbas nu hårt av de kraftiga prishöjningarna på gas. Värmekostnader för flerbostadshus är upp till tre gånger större än elkostnaderna, vilket innebär att skenande gaspriser slår trippelt som motsvarande höjning av elpriset. I södra Sverige har gaspriserna stigit lika mycket som elpriserna. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som använder gas drabbas således mycket hårdare. Det brådskar att skydda även dessa hushåll.

Det gasprisstöd till 27 000 sydsvenska hushåll som regeringen aviserade 6 december lämnar många frågor. Kommer hushåll i flerbostadshus omfattas av stödet eller ej?

Omkring 27 000 hushåll är anslutna till det västsvenska gasnätet och kommer enligt regeringen att omfattas av stödet. Regeringen skriver vidare att drygt 12 500 av dessa hushåll använder gas för uppvärmning. Enligt offentlig statisk från Energimyndigheten har 29 000 hushåll gas för uppvärmning, varav 17 000 är småhus.

Hur man än vrider och vänder på det går det inte ihop. Vilka hushåll blir utan gasprisstöd? Vi efterlyser en ökad tydlighet från regeringen.

Gasprisstöd behövs för att minska kostnaderna för alla hushåll, oavsett boendeform.

 

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Johanna Frelin, vd Riksbyggen

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige

Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen