Enligt en statlig utredning omsätter den illegala handeln med hyreskontrakt mycket stora summor. Ibland med mycket sofistikerade flerpartsupplägg, skenskrivningar och falska byteskedjor.

Nu finns även den organiserade brottsligheten på den lukrativa marknaden för svarta kontrakt, enligt polisen – men hur vet man det?

– Om man vet hur den organiserade brottsligheten tänker, så blir det här en logisk följd av att man gått in i välfärdssystemet, med assistensbedrägerier och annat. Att de då skulle låta bli att gå in i den illegala handeln med lägenhetskontrakt, där man kan tjäna pengar utan att riskera så mycket, det är otänkbart, säger Kristian Halldin.

Varför är det mindre riskfyllt att sälja svartkontrakt än att sälja knark?

– Det är fler poliser som jobbar mot knarkhandel, och straffen är så mycket längre. Kunskapsnivån och intresset är också generellt sett lågt inom rättsväsendet kring försäljning av lägenhetskontrakt. Så risken att bli ertappad när du säljer knark är mycket större än när du håller på med lägenheter.

— Här finns det massor av pengar att tjäna för den som ligger i lite och skaffar rätt kontakter.

Kristian Halldin, operativ samordnare på Polismyndigheten

Den statliga utredningen föreslår betydligt tuffare tag mot svarthandeln. Det ska bli kriminellt inte bara att sälja svartkontrakt utan också att köpa. Och straffet ska kunna bli fängelse i upp till fyra år.

Ett bra förslag, tycker Kristian Halldin. Det skulle ge bättre förutsättningar för polisen att utreda svartkontraktsbrott, i och med att preskriptionstiden då skulle förlängas och polisen får lättare att hinna utreda innan brottet avskrivs.

– Men jag tror också att det preventiva syftet med att lagstifta även för köpare kommer att ha effekt. I dag koketteras det nästan med köp av svartkontrakt. I framtiden borde det kännas som en moraliskt förkastlig handling.

Hur ser en typisk svartkontraktsköpare ut? Hur ser vanliga svarthandelsupplägg ut? Kan kriminalisering innebära att svarthandeln kryper ännu djupare ner i underjorden? Lyssna på podden här eller i en poddapp i telefonen.

Lyssna på avsnitten om svarta hyreskontrakt

"Att köpa ett svart hyreskontrakt är väl inte så farligt, det gör ju alla". Sant, falskt eller mittemellan?

Intervju med Kristian Halldin, operativ samordnare på Polismyndigheten, i myndigheternas satsning mot organiserad brottslighet.

17 maj 2018 | 23 minuter

Helena Henriksson om illegal handel med hyreskontrakt och andrahandsuthyrning

Intervju med Helena Henriksson, jurist på SABO och expert i utredningen om svarthandel med hyreskontrakt.

16 maj 2018 | 24 minuter

Om Kristian Halldin

Är nu:

Operativ samordnare på Polismyndigheten (i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, ett regeringsuppdrag med 12 samverkande myndigheter).

Tidigare:

Arbetat med brottsförebyggande frågor inom Stockholms stad.

Mer: :

Jobbat på Kronofogdemyndigheten samt fem år inom skolan, som lärarvikarie.

Aktuell som:

Intervjuad i Radio Allmännyttan.