– Det är viktigt att poängtera att målet kommer att vara baserat på vetenskaplighet, så kallade science based targets. Vi kommer också att säkerställa att det är i linje med Parisavtalet, säger Magnus Ulaner, klimat- och hållbarhetsexpert på Sveriges Allmännytta.

Syftet med projektet är att stötta bostadsbolagen i arbetet med att räkna igenom värdekedjan för klimatpåverkan, det vill säga få klarhet i vad de ska rapportera om och vad som ska finnas inom målgränsen. Tanken är också att på sikt utveckla Allmännyttans klimatinitiativ, där det här arbetet skulle kunna ligga till grund.

Gemensamt webbinarium

Projektet, som heter ”Vetenskapliga klimatmål och klimatfärdplan för bostadsföretag”, startade i slutet av september och avslutas vid årsskiftet 2024/2025. I november håller Sveriges Allmännytta och IVL Svenska Miljöinstitutet ett webbinarium kring hur långt man har kommit i arbetet.

– När projektet är färdigt ska vi ska bland annat föreslå rekommendationer om hur mål sätts, ha ett förslag på ramverk för hur man ser på kompensering och negativa utsläpp samt ett förslag på ram för hur bolagen ska ta fram omställningsplaner för att nå de nya målen, säger Magnus Ulaner.

14 medlemsföretag

Projektet samfinansieras av Sveriges Allmännytta, IVL Svenska Miljöinstitutet och 14 medlemsföretag, både stora och små:

 • Bostaden i Umeå
 • Botkyrkabyggen
 • Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg
 • Helsingborgshem
 • Halmstads Fastighets AB
 • Huge Bostäder
 • Hyresbostäder i Norrköping
 • Mölndalsbostäder
 • Partillebo
 • Skelleftebostäder
 • Skövdebostäder
 • Uppsalahem
 • Vätterhem
 • Örebrobostäder