IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört utvecklingsprojektet Klimatanpassning av bostadsföretag med naturbaserade lösningar i samarbete med Sveriges Allmännytta och fem kommunala bostadsföretag i Östersund, Västerås, Nykvarn, Jönköping och Malmö.

Vägledningen fokuserar på två typer av extremväder – skyfall och värmeböljor. De exempel på åtgärder som tagits fram baseras på naturbaserade lösningar som exempelvis att anlägga översvämningsytor och ängar eller att plantera träd och gröna tak.

– Vägledningen lägger grunden för klimatanpassningsarbetet och är det första steget för att stödja och nå ut bredare till våra medlemsföretag, säger Patrizia Finessi, miljöexpert vid Sveriges Allmännytta.

Bengt Lind, expert inom fastighetsförvaltning hos Sveriges Allmännytta, tror att den kan vara till särskilt stor nytta för mindre medlemsföretag.

– De har inte så stora egna resurser i form av strateger och experter utan står mitt i praktisk fastighetsförvaltning. Jag hoppas och tror att vägledningen kan bidra till att de får lättare att höja blicken och se vilka åtgärder som kan passa i deras fastighetsbestånd, säger han.

Vägledning och webbinarium

Här kan du läsa vägledningen: Vägledning för klimatanpassning för bostadsföretag.

Vägledningen presenterades vid projektets avslutande webbinarium den 26 april. Se inspelningen från webbinariet.