Kvinnorna – som bor i bolagets områden och tidigare stått långt från arbetsmarknaden – städar gårdar och trapphus och studerar svenska.

– Vi är förstås glada och stolta över att vara nominerade, men viktigast är att Qvinna i Botkyrka verkligen har gjort skillnad, både för Botkyrkabyggen som företag och för kvinnorna, säger Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen.

100 kvinnor som mål

Qvinna i Botkyrka startade förra hösten med nio kvinnor i Fittja. Numera ingår arbetet som en permanent del i bostadsbolagets verksamhet – med målet att 100 kvinnor ska vara anställda år 2025.

– Vi såg direkt i vår stora hyresgästenkät att tryggheten och trivseln ökade i de områden där kvinnorna arbetar, samtidigt som kvinnorna själva fått chans att utvecklas och blivit förebilder i lokalsamhället. Intresset har också varit stort från andra bostadsföretag som vill kopiera vårt koncept, säger Chris Österlund.

Del i hållbarhetsarbete

Qvinna i Botkyrka är en del i Botkyrkabyggens långsiktiga hållbarhetsarbete, som baseras på FN:s Agenda 2030 . Mål nummer fem i agendan handlar om jämställdhet, och är ett av de FN-mål som Botkyrkabyggen prioriterat att arbeta med.

– Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag, för oss är det viktigt att bidra till att förortens kvinnor kan förbättra sin hälsa, självkänsla, ekonomi och svenska. Det ger även positiva effekter för de som bor och verkar i kvinnornas närhet, områdena blir tryggare och trivsammare, säger Susanne Axelsson Heldring, HR-chef på Botkyrkabyggen.

Kort om Qvinna i Botkyrka

  • Projektet startades av Botkyrkabyggen i bostadsområdet Fittja hösten 2017, och finns numera även i Norsborg.
  • Kvinnorna jobbar heltid, med kollektivavtalsenliga löner, och är en del av teamet på Botkyrkabyggens områdeskontor.
  • De anställda kvinnorna studerar svenska fyra timmar i veckan och har även fått utbildning i jämställdhet, hjärt- och lungräddning, konflikthantering, städteknik, kemikalier med mera.

Svenska Jämställdhetspriset delas ut vid en konferens i Luleå i början av nästa år.