Enbart i allmännyttan finns cirka 650 000 parkeringsplatser som i snitt kostar bostadsföretaget ungefär tre gånger så mycket som intäkten. Mellanskillnaden subventioneras ofta av hyran, oavsett om de boende nyttjar en parkering eller inte. Detta samtidigt som bilarna står stilla cirka 95 procent av tiden och ändå står transporter till och från boendet för mer än 80 procent av hyresgästernas klimatavtryck kopplat till bostaden.

Det här är varken ekonomiskt, ekologiskt eller socialt hållbart. Genom att erbjuda en palett av mobilitetslösningar kan bostadsföretagen därmed bidra till att minska hyresgästernas klimatavtryck.

Vi behöver tänka om

– Kan vi göra något tillsammans för att förändra bilden? Fördela kostnaderna på ett annat sätt, fördela mobiliteten mellan fler och minska koldioxidutsläppen på köpet? Det var frågorna som ledde till att vi ville ta fram ett digitalt verktyg som skulle kunna underlätta för bolagen att genomföra just detta. Nu är verktyget färdigt och publicerat här på webbplatsen.

Det säger en påtagligt glad Carl Ståhle som är digital fastighetsexpert på Sveriges Allmännytta och upphovsmannen till mobilitetskalkylatorn.

Hur fungerar kalkylatorn?

– Det är mycket enkelt. Du knappar in enkla data som hur många parkeringar bolaget har, av vilken typ och vilka avgifterna är. I nästa steg anger du antalet bostäder fördelat på storlek. Klart!

– Utifrån dessa indata får bolaget sedan intressanta utdata. Svart på vitt kan bolaget se hur ekonomin kring parkering ser ut, bilarnas klimatpåverkan och en alternativ lösning som bygger på att man delar på mobiliteten via olika klimatsmarta lösningar. Allt sammanfattas i en utförlig men enkel rapport i pdf-format som man får e-postad till sig.

Kostnadsberäkningarna i modellen baseras på ett genomsnitt av kapitalkostnader och driftkostnader för olika typer av bilplatser.

Okej, och vad gör man sedan?

– Utifrån de insikter som rapporten ger, är det vår förhoppning att bolaget arbetar fram en mobilitetsstrategi och därefter en plan för att sätta strategin i verket. Vi inom Allmännyttan är mer eller mindre tvungna att tänka om kring vårt mobilitets-erbjudande.

Varför då, varför måste Allmännyttan ställa om?

– Det finns flera skäl. Det första handlar om ekonomi. Parkeringarna kostar helt enkelt mycket mer än vad intäkterna täcker. Dessutom kan kommande krav innebära att varannan p-plats måste utrustas med laddstolpe. Det skulle orsaka miljardinvesteringar för Allmännyttan kommande år.

– För det andra, att samtliga hyresgäster är med och subventionerar parkeringskostnaderna via hyran är inte rättvist. Speciellt då 60 procent av våra boende inte har tillgång till bilburen mobilitet.

– Inte minst är det en klimatfråga. Ett av de mål vi slagit fast i Allmännyttans klimatinitiativ är att vår verksamhet ska vara helt fossilfri senast år 2030.

Men kommer vi att kunna ställa om?

– Det är jag övertygad om. Pandemin har accelererat en redan påbörjad beteendeförändring och innovationsutveckling vad gäller hur vi arbetar, bor och förflyttar oss. Vi jobbar hemifrån, vi får varor hemskickade, vi delar på bilar och andra transporttjänster, vi cyklar som aldrig förr och vi åker elsparkcykel när vi ska ta oss korta sträckor. För att ta några exempel.

– Tajmingen är med andra ord helt rätt.

Och mobilitetskalkylatorn är lösningen på detta?

– Kalkylatorn är ett hjälpmedel för bolagen i arbetet med att ställa om. Ett sätt att få bollen i rullning lite snabbare. Men lösningen ligger hos bolagen.

Och hur kommer jag åt kalkylatorn?

– Det är vansinnigt enkelt. Du klickar bara här!

Från parkeringsnorm till mobilitetsnorm

Sveriges Allmännytta lyfter idag på debattplats i Dagens Samhälle att det krävs ett nytänkande när nya bostadsområden planeras och de befintliga bostadsområdena måste förändras. Varje bostadsområde måste erbjuda fler alternativ än bil och parkering.

– Det är dags att överge parkeringsnormen och införa en mobilitetsnorm. För att pusha på utvecklingen för ett mer transporteffektivt samhälle presenterar Sveriges Allmännyttas mobilitetsprojekt åtgärder i tre steg. Mobilitetskalkylatorn är ett första steg, följt av  mobilitetsstrategier för olika lokala förhållanden. Parallellt föreslår vi att parkeringsnormen i plan- och bygglagen ersätts med en teknik- och klimatneutral mobilitetsfond och att mobilitetsfondsområden införs i detaljplaner, både befintliga och nya, avslutar Carl Ståhle.

Läs debattartikeln på Dagens Samhälles webbplats.