Genom att mata in värden för ett genomsnittligt bostadsföretag* i Mobilitetskalkylatorn erhålls värdefulla data kring ekonomi och koldioxidutsläpp kopplat till den bilburna mobilitet som bostadsbolagen idag erbjuder sina hyresgäster.

Men Mobilitetskalkylatorn räknar också ut hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas genom att övergå till en delad, fossilfri mobilitet – samt hur en sådan lösning skulle kunna se ut.

Ju mindre lägenhet desto mer pengar till p-platsen

En parkeringsplats kostar i genomsnitt 1 488 kronor i månaden i detta exempel. Men den genomsnittliga avgiften för parkeringen är bara 273 kronor. Mellanskillnaden, 1 215 kronor, är inbakad i hyran och betalas av hyresgästerna solidariskt som en subvention.

Hur fördelar sig parkeringskostnaden? Det ger Mobilitetskalkylatorn också svar på. I genomsnitt står bilägaren för 23 procent av kostnaden och hyresgästerna tillsammans för övriga 77 procent. Parkeringskostnaden är i snitt 13 procent av hyresgästens hyra. Ju mindre lägenhet, desto större andel av hyran går till parkering. Den som bor i en etta betalar dubbelt så mycket (20 procent) jämfört med den som bor i fem rum eller större (10 procent).

Över ett ton koldioxidminskning per lägenhet

Vilka klimateffekter skulle kunna uppnås om bilägaren betalade den faktiska kostnaden fullt ut och denna avgiftshöjning investerades i klimatsmart, delad mobilitet? Det ger Mobilitetskalkylatorn också en fingervisning om.

– Varje bostadsföretag skulle, med den lösning som Mobilitetskalkylatorn föreslår, kunna minska sina koldioxidutsläpp med 1 980 ton per år. Eller 1 165 kilo per lägenhet. Då vi som organisation har omkring 300 allmännyttiga bostadsföretag blir den sammanlagda årliga besparingen drygt en halv miljon ton koldioxid, säger Carl Ståhle, expert på mobilitet hos Sveriges Allmännytta.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

Allmännyttan ska sänka energianvändandet med 30 procent och vara helt fossilfri år 2030. Det slår Klimatinitiativet fast. För att nå dit är det centralt att se över mobilitetserbjudandet till hyresgästerna. Idag är i stort sett den enda lösningen parkeringsplatser för egenägda bilar. Och omkring 60 procent av hyresgästerna har inte ens tillgång till bilburen mobilitet i allmännyttan.

Genom att erbjuda pooler med eldrivna bilar, cyklar och sparkcyklar, leveransboxar, kollektivtrafikkort, laddstolpar och andra klimatsmarta mobilitetslösningar minskas inte bara klimatavtrycket.

– Vi kan också erbjuda våra hyresgäster – alla hyresgäster – avsevärt bättre mobilitet. Det handlar i slutänden om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, säger Carl Ståhle.

*Ett genomsnittligt bostadsföretag i allmännyttan har 1 700 lägenheter och ett p-tal på 0,67. Det vill säga 0,67 p-platser per hushåll.