Det växande problemet med skadedjur är en stor utmaning för bostadsföretagen. Kostnader för både sanering och ersättning för drabbade hyresgäster ökar samtidigt som bolagen ska hitta och implementera effektiva, hållbara och säkra metoder för att bekämpa skadedjuren. För att hjälpa medlemsföretagen att få och utbyta erfarenheter, arrangerar Sveriges Allmännytta en kunskapsdag på temat skadedjur. Chantelle Small, teamledare på Stockholmshem, som arbetat med skadedjursfrågor i tio år är en av talarna.

Varför tror du antalet fall med skadedjur, som råttor och vägglöss, i fastigheter ökar?

– Antalet vägglöss, hos oss i alla fall, har inte ökat de senaste åren, det är en rätt jämn kurva. Men i allmänhet tror jag det beror på vårt ökande resande och intresse för second hand. Second hand är absolut inte dåligt, tvärtom, men det är en stor spridare av vägglöss. När det kommer till råttor så tror jag det beror på vårt ökade byggande. När vi bygger nya hus och vägar exempelvis, så spränger man ofta för att göra plats och då stör man råttornas boplatser och de behöver hitta något nytt. Majoriteten av råttorna bor under mark och när deras boplatser störs så kommer de ovan mark och syns mer och ”boar” i och omkring våra hus till exempel.

Ditt bästa tips för att förhindra vägglöss?

Mitt bästa tips för att förhindra vägglöss är att var påläst och veta vad vägglöss är, hur de fungerar och vart de finns. När du reser, i eller utanför Sverige, kolla alltid rummet du kommer in i för att se om det finns vägglöss eller spår av vägglöss. Förvara sedan dina saker på ”rätt sätt”, det vill säga lägg inte väskan på eller under sängen. Sprid inte ut saker i rummet utan lägg alltid ner det du använt i resväskan och håll den stängd samt borta från sängen.

Ditt bästa tips för att bli av med väglöss?

Om du får vägglöss hemma, kontakta alltid en saneringsfirma så snart du upptäcker problemet och följ deras råd till punkt och pricka. Hitta inte på egna saker eller köp ”saneringsprodukter” från en hemsida på nätet.

Exempel på hur ni arbetar?

Har en rak och öppen kommunikation. Vi har tidigare gått ut med information om vägglöss och hur man ska titta efter dem när man reser inför stora lov så som sommarlov, sport- och påsklov. Sedan har vi mätt hur antalet anmälningar om vägglöss sett ut fyra månader efter lovet för att se om det ökat, minskat eller varit oförändrat mot föregående år och vi har sett en minskning.

Chantelle Small tycker att vägglöss trots allt är fascinerande:
– Vägglöss är ganska underutvecklade insekter, de ser otroligt dåligt men evolutionärt är de otroliga på att överleva. De kan överleva cirka 18 månader utan mat.