Uppdaterad 19 maj. Enligt dagens regelverk för energideklarationer är det inte möjligt för fastighetsägaren att använda egen certifierad personal. Men enligt det nya förslaget skulle detta nu bli möjligt att genomföra.

– Vi anser att det nya förslaget skulle spara mer pengar och att fler och bättre åtgärdsförslag skulle kunna lämnas om en anställd person med stor kännedom om byggnaden får göra energideklarationen. Vi har vid flera tillfällen uppmanat regeringen att ändra regelverket så vi välkomnar det här förslaget, säger Hans Dahlin, energiexpert på Sverige Allmännytta.

Börja gälla från 8 juni

I förslaget tydliggör man att fastighetsägare får ha egen anställd personal att utföra energideklaration om det framgår av deklarationen eller protokollet. Kravet att experten som utför energideklarationen ska vara certifierad och ha särskild sakkunskap om energianvändningen och inomhusmiljö ändras inte.

15 maj beslutade regeringen att förslaget börjar gälla från 8 juni.