Den 15 maj infördes ändringar i lagen om energideklarationer som innebär att byggnader behöver inspekteras på plats om de har

  1. ett uppvärmningssystem eller ett kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över 70 kilowatt, eller
  2. ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kilowatt.

Även beslut om undantag

Regeringen har nu också beslutat om ett antal undantag från inspektionskravet. Till exempel behöver inte inspektion ske för

  1. byggnader som har ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning eller
  2. bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter systemets effektivitet, har effektiva regleringsfunktioner och lämnar information när effektiviteteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service

Då börjar reglerna gälla

Dessa regler börjar gälla 25 maj och inspektionerna får ske i samband med att energideklarationen utförs. För byggnader som inte kräver energideklaration men ändå behöver inspekteras gäller samma undantag. Från och med 8 juni får bostadsbolagen även använda egen personal till att utföra energideklarationer. Sveriges Allmännytta har tidigare skrivit om det här.

Dessa nya regler är i stort sätt i enlighet med de krav som finns i EU-direktivet om byggnaders energiprestanda som vi informerat medlemmarna om. Det är positivt att inspektionerna sammanförs med energideklarationerna för att undvika dubbelarbete och extra kostnader, säger Hans Dahlin, energiexpert, Sveriges Allmännytta.

Boverket kommer komma med ytterligare föreskrifter om undantagen samt om inspektionernas omfattning.