Fredagen den 5 maj godkände Europeiska kommissionen den svenska stödordningen och på måndagen den 8 maj beslutade regeringen vid ett extra sammanträde om förordningen för elstöd till företag och organisationer.

Elstödet kan sökas av företag och organisationer i elområde 3 och 4 via en e-tjänst på Skatteverkets hemsida.

Högst 20 miljoner per företag

Elstöd får lämnas med högst 20 miljoner kronor per stödberättigat företag. För företag som ingår i en koncern – till exempel bostadsbolag som ingår i en kommunkoncern – avser beloppet hela koncernen. Kommunen är dock inte per automatik att se som en koncern.

– Det beror på statsstödsreglerna, som i grunden är bra även om det i detta fall kan anses olyckligt, kommenterar Björn Berggren.

Stödet kommer att vara 79 öre per förbrukad kilowattimme för företag och organisationer i elområde 4 och 50 öre per förbrukad kilowattimme för företag i elområde 3.

– En stor skillnad jämfört med det remitterade förslaget är att företag och organisationer med fastprisavtal för sin el under perioden februari 2022–februari 2023 nu inte kommer vara stödberättigade, konstaterar han.

Anledningen till detta är, enligt ett pressutskick från regeringskansliet, att Europeiska kommissionen ville försäkra sig om att endast företag och organisationer som påverkats negativt av Rysslands invasion av Ukraina får del av elstödet.

– I övrigt har endast marginella justeringar gjorts i förslaget, skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Inga skatteskulder

Företag och organisationer som ansöker om elstödet måste uppfylla vissa krav, till exempel att ha betalat alla skatter i tid och inte ha vissa skulder hos Kronofogden. Elstödet kommer att betalas ut via företagets eller organisationens skattekonto.

Ansökan om stöd kan göras från den 30 maj 2023 och ska ha kommit in senast den 25 september 2023.

Förordningen i sin helhet liksom pressutskick från regeringskansliet kan läsas via länkarna nedan.