De fyra husen i Harplinge har gråa träfasader med många utsmyckande detaljer.

– Snickarna var lyriska över att få göra så många detaljer. De trodde inte att sånt var möjligt längre, säger Mats Nilsson, projektledare för bygget, som stod klart för inflyttning i slutet av 2021.

Inspirationen kommer från de så kallade landshövdingehusen, en byggnadstyp i tre våningar med bottenvåningen i sten och de övre våningarna i trä.

– Idén väcktes under Allmännyttans Fastighetsdagar i Göteborg 2019, när vi var med under ett studiebesök till Majorna och tittade på landshövdingehusen. De där husen är ju både fina och populära, tänkte vi – undrar om de skulle passa hos oss?

Göra något som märks

Så HFAB tog med sig idén hem till Halmstad, där befolkningsökningen hade fått behovet av nya lägenheter att växa. Bostadsbolagets styrelse beslutade att 44 hyresrätter skulle byggas i den lilla orten Harplinge.

HFAB knådade sedan idén om landshövdingehus lite till med hjälp av arkitektbyrån Okidoki.

– Vi ville göra något som märks. Och då måste man vara modig och våga göra något nytt.

– Vi tog en etablerad hustyp och utvecklade den. Det blev en modern tolkning av landshövdingehusen. Och jag tycker nästan att de är vackrare än originalet, säger Mats Nilsson.

Lynghusens bottenvåningar är i rött tegel. Den röda färgen återkommer sedan i fönster, balkongräcken och det röda takteglet.

Klimatpåverkan i upphandlingen

Det beslöts tidigt att husens klimatpåverkan skulle bli så låg som möjligt.

– Vi tog med klimatpåverkan under byggskedet som en viktig parameter redan i upphandlingen, berättar Veronica Junblad.

Anbuden viktades utifrån kriterierna pris (70 procent) och klimatpåverkan (30 procent).

– Vi var först i Halmstad att ha med klimatpåverkan i upphandlingen. Det tvingade igång fler att tänka så.

NCC vann upphandlingen och utsågs till totalentreprenör.

– NCC:s pris var inte lägst, men de hade överlägset minst klimatpåverkan.

Den bärande stommen är av klimatförbättrad betong, betongkonstruktionen är slimmad och gjord med återvunnen armering.

Regnvatten i underjordiska tankar

Ytterligare ett hållbarhetsaspekt finns i lösningen för hantering av regnvatten. Dagvattnet sparas i separata underjordiska fördröjningstankar, som vid torka kan användas för bevattning inom området.

– Vi har också satt ut 18 pallkragar där hyresgästerna kan odla allt de önskar, säger Veronica Junblad.

Restavfallet samlas också under marken, i en underjordisk behållare för förbränning och användning till fjärrvärme.

Energi från berg och sol

Bergvärme och solceller är den huvudsakliga energikällan – husen är konstruerade som energisnåla passivhus.

Byggprojektet fick del av det statliga investeringsstödet med tillägg för låg energianvändning.

– Det hade varit svårt att genomföra utan investeringsstödet.

– Stödet gör att lägenheterna får en rimlig hyra och att det är relativt många som kan flytta in, säger Mats Nilsson.

Han har projektledare från första idé till överlämning till förvaltningsskedet.

– Det är bra med kontinuitet. Det har också varit nyttigt att inte byta arkitekt under resans gång, konstaterar han.

Förvaltningen tidigt in i processen

HFAB såg även till att förvaltningsområdena kom in tidigt i processen.

– Det är ju de som ska ta emot husen och sköta om dem sedan.

Lynghusen består av tvårummare och trerummare och byggdes främst för tre kundgrupper: ensamstående yngre, par med ett barn och äldre som ännu inte lämnat villan.

Harplingebor fick förtur till lägenheterna.

– Det betyder att flera sålde sina hus i Harplinge och vi fick igång flyttkedjor som frigjorde bostäder, säger Veronica Junblad.

Inga protester

Nybyggnation inne i samhällen väcker inte sällan protester från närboende. Men så har det inte varit i det här fallet, berättar hon.

– Jag har inte hört något negativt från orten, inte ens från närmaste granne. Man är glad att det byggs.

Och lokalmedia har främst haft positiv rapportering.

– Det har till och med blivit som ett litet utflyktsmål under helgerna. ”Vi läste om det i tidningen, så vi tänkte åka förbi och kolla lite”, säger folk.

Fakta om Lynghusen

Antal lägenheter:

44 stycken. Tvåor och treor, 55–90 kvm.

Energiprestanda:

36 kWh per kvm och år (primärenergital). Bergvärme och solceller. Individuell mätning och debitering av hushållsel och varmvattenförbruking.

Klimatpåverkan:

Koldioxidpåverkan efter slutförd produktion: 561 352 kilo koldioxidekvivalenter.

Byggkostnad:

Total byggkostnad: 85 miljoner kronor. 30 000 kronor per kvm.

Hyresnivå:

Byggt med statligt investeringsstöd med tillägg för låg energianvändning. Normhyra 1 450 kronor per kvm och snitthyra 1 524 kronor per kvm vid inflyttningen.

Övrigt:

Gemensamt hobbyrum i bottenvåningen. Lägenhetsförråd på vinden.

Finalplats i tävling

Lynghusen utsågs till en av tre finalister i Sveriges Allmännyttas tävling om årets bästa nyproduktion 2022. Veronica Junblad och Mats Nilsson var därför med under Fastighetsdagarna i Sundsvall och berättade om projektet, som dock inte blev tävlingens slutliga vinnare.

Juryn framhöll dock att man var mycket imponerad av projektet med sina många detaljer och innovativa tänkande.

Fotnot: Namnet Lynghusen kommer från fastighetens namn; Lyngåkra. Lyng är ett äldre dialektalt ord för ljung.

Lynghusens till final i Allmännyttans bästa nyproduktion 2022
Juryns motivering

Genomarbetat i alla avseenden från väl planerade lägenheter till yttre gestaltning som harmoniserar med platsen. Den lilla, mänskliga skalan är här behärskad till fulländning. Innovativt att vidareutveckla en traditionell och mycket omtyckt byggnadstyp till moderna, välfungerande bostäder. Fin koppling mellan husen med välkomnande entréer, hobbyrum och sittplatser. Fasadernas detaljering är vänligt identitetsskapande och visar att i vår tid är olika arkitekturstilar möjliga om de genomförs med stor yrkeskunskap.

placeholder+image