De sex åtgärderna rör områdena badrum, materialleveranser, fasader, hissar, kompletteringsbyggnader och entreprenörsval.

Totalt sett kan lösningar inom dessa områden vid full tillämpning ha potential att minska byggkostnaderna för renoveringen av miljonprogrammet med 41 miljarder kronor och energiförbrukningen med 260 gigawattimmar om året. Fortfarande återstår nämligen att renovera kring 165 000 miljonprogramslägenheter i landet.

– I studien visar vi att några få åtgärder kan ge väldigt stora effekter, både ekonomiskt och energimässigt. Då finns det dessutom fortfarande många åtgärder kvar att undersöka, säger Thomas Sundén, vd på energiforskningsföretaget Sustainable Innovation.

Studien fullföljs nu genom att parterna påbörjar upphandlingsarbete inom flera av de områden som studien pekar ut som realiserbara.

– Sex av tio undersökta lösningar har en tydlig potential att minska byggkostnaderna. Intressant är också att fyra av lösningarna kan ha potential att både minska byggkostnaderna och energianvändningen, vilket kan ge dubbel nytta för våra medlemmar, säger Jonas Högset, chef för fastighets- och boendeenheten på SABO.

Ny yrkesgrupp på byggen

Ett av de projekt man nu går vidare med handlar om materialleveranser.

– Målet där är att en ny yrkesgrupp ska leverera materialet till den plats där hantverkaren ska montera materialet. Den yrkesgruppen ska också ta hand om emballage och annat som kan behöva förberedas. Motivet är att hantverkaren bara ska behöva lägga sin tid på det hen är bäst på, berättar Stefan Björling, renoveringsexpert på SABO.

Ett annat område gruppen går vidare med berör entreprenörsval.

– Vid installationstäta entreprenader, som till exempel stambyte, behövs större konkurrens. Här är målet att VVS-installatörer ska vara huvudentreprenör i stället för underleverantör vid sådana projekt, säger han.

Tiotal delprojekt

Studien är en del i projektet Effektiv renovering, som initierades av SABO för tre år sedan för att minska renoveringskostnaderna och samtidigt öka energi-effektiviteten. Inom projektet ryms ett tiotal delprojekt, som genomförs med finansiering från Energimyndigheten.

– Att försöka hitta och utveckla hållbara renoveringsmetoder är avgörande i de stora utmaningar som renovering av bland annat miljonprogrammen innebär. Som allmännyttans inköpsfunktion ser vi att det arbete vi tillsammans med SABO och Sustainable Innovation har gjort visar på att det bara är genom samverkan stora samhällsutmaningar kan mötas och lösas, säger Johan Almesjö, vd på allmännyttans inköpsorganisation HBV.