– Till att börja med måste du analysera och lära känna dina drivkrafter och identifiera vad det innebär för ditt ledarskap. Om analys och struktur är viktigt för dig, är du kanske jättebra på att prioritera din arbetstid men inte ser det sociala som lika nödvändigt. Om du i stället är någon som är väldigt hjälpsam och vill möjliggöra för alla, kanske du blir mindre tydlig med syfte och mål, säger Patrik Lindén och fortsätter:

– Att vara resultatinriktad kan innebära att det du säger upplevs som en order. Du pekar ut en tydlig riktning men kan missa att motivera varför det är rätt. Gruppen gör det du säger men de får inte chans att diskutera och reflektera själva, utan inväntar tydliga direktiv. Som chef kan du då bli irriterad för att din arbetsgrupp inte tar egna initiativ – men de som vill ta egna initiativ har troligtvis redan slutat eftersom de upplever att det inte finns utrymme att tänka själv.

Han menar att det viktigaste är att hitta en balans mellan sin personlighet och sitt ledar-jag. För att kunna göra det behöver du lägga tid på reflektion och utvärdering. Som chef behöver du kunna vara dig själv men du behöver ha en medvetenhet om hur din personlighet och ditt beteende påverkar arbetsgruppens dynamik.

– Som ledare måste du kunna sätta din egen personlighet åt sidan. Du kanske behöver ha en mer återhållsam attityd än dina medarbetare eftersom din ledarstil behöver utgå från gruppens behov. Vad din arbetsgrupp vill ha och vad de faktiskt behöver för att kunna leverera är inte nödvändigtvis samma sak, säger Patrik Lindén.