– Vi ser att fastigheter och fastighetsbranschen får en nyckelroll i ett mer robust, säkert och flexibelt energisystem. Det sätt som fastighetsägare tar tillvara på de nya förutsättningarna kommer inte bara avgöra takten som samhället kan nyttja digitaliseringens fördelar på utan även avgöra hur tillförlitligt och väl fungerande vårt elnät kommer att upplevas, säger Carl Ståhle, digitaliseringsexpert och Sveriges Allmännyttas representant i Tankesmedjan REDI.

Rapporten fokuserar på fastighetsägare och förvaltares förståelse för hur ett ekosystem för energi ska sättas upp och driftas för att en fastighet ska bli energieffektiv, säker och ge hyresgästen en positiv upplevelse. Samtidigt som man sänker kostnaden för driften och gynnar miljön och samhället. I rapporten hittar du exempel på hur detta kan uppnås.

Bostäder med omkringliggande tjänster såsom hyresgästernas mobilitet (exempelvis laddinfrastruktur) står för en betydande del av Sveriges energikonsumtion och de boendes totala klimatpåverkan. Med elektrifieringen inom transportsektorn, energieffektiviseringar och lokal elproduktion sätts fastighetsägarna i centrum för lösningar som bygger ett effektivt användande av energi.

Carl Ståhle avslutar:
– Det är vid fastigheter som solceller, batterilager och laddinfrastruktur ska installeras och hanteras. Vi fastighetsägare behöver förstå vår roll i ett fungerande elnät för att göra det lönsamt. Det är också viktigt att energibranschen förstår att ta med fastighetsägarnas perspektiv i utvecklingen av ett modernt energisystem. Den här rapporten hoppas vi bidrar till den förståelsen.

REDI

REDI (Real Estate Digitization Initiative) är ett initiativ och en tankemedja som syftar till att göra Sveriges fastigheter redo för framtidens uppkopplade stad. REDI vill förtydliga och öka förståelsen kring viktiga digitaliseringsfrågor i fastigheter. Elva av de största aktörerna inom fastighetsbranschen i Sverige, däribland Sveriges Allmännytta, har gått samman för att driva utvecklingen framåt och skapa ökad förståelse och klarhet kring dessa frågor. Bakom REDI står Bostads AB Mimer, AMF Fastigheter, Fabege, Vasakronan, Hufvudstaden, Akademiska Hus, Castellum, Stronghold, Epicenter Stockholm, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.