– Målet är att ge en introduktion till lagar och regler som är unika för den svenska byggbranschen. Avsikten är att komplettera entreprenörernas praktiska kompetens med kunskap om det svenska regelverket, med inriktning på aspekter som direkt påverkar projektets lönsamhet, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO.

Enbart i Stockholmsregionen beräknas investeringsmöjligheterna uppgå till cirka 95 miljarder euro fram till 2030 inom områdena bostäder, infrastruktur och innovationer. Regionen planerar att bygga 340 000 nya bostäder och det kräver rekordinvesteringar på 53 miljarder euro. Det är ett skäl till att Invest Stockholm samarbetar med SABO i denna fråga.

– Den snabbt ökande efterfrågan inom byggbranschen har skapat enorma möjligheter för utländska företag som vill komma in på Skandinaviens största byggmarknad, säger Erik Krüger, Näringslivsutvecklare på Invest Stockholm.

Att förstå och hantera svenska byggregler en av de största utmaningarna

Invest Stockholm, Stockholms stads bolag för investeringsfrämjande, har under de senaste åren sett ett ökat intresse bland internationella företag som vill komma in i Stockholmsregionen. Men det finns utmaningar.

– En av de största utmaningarna för de internationella företagen har visat sig vara att förstå och hantera svenska byggregler. Reglerna tillämpas strikt av myndigheterna och det är avgörande att man förstår dem för att vinna och genomföra lönsamma byggkontrakt i Sverige, säger Ulrika Grundström, avdelningschef på konsultföretaget Tyréns.

Kursen är ny i sitt slag på den europeiska marknaden, och den finns i två olika versioner med inriktning på fastigheter respektive infrastruktur. Kursplanen omfattar grundläggande rättsliga aspekter och processer för anbud och genomförande av byggkontrakt i Sverige.