– Beskedet från regeringen är positivt, det underlättar byggandet av hyresrätter. SABO har precis öppnat för avrop av prispressade små hyresrätter, Kombohus Mini. Det är ettor och tvåor till 25 procent lägre pris än övriga marknaden. Ändrade bullerregler är ett steg i rätt riktning för ökad nyproduktion, säger Kurt Eliasson vd för bransch- och intresseorganisationen SABO.

Regeringen vill ändra tillåten bullernivå för små lägenheter till 60 dBA och utan krav på en ljuddämpad sida. Den nya förordningen innebär även att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 55 dBA vid fasaden till bostäder som är större än 35 kvm, och 50 dBA samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats.

– I mina samtal med både förra och nuvarande regering har jag tryckt på frågan om ändrade bullerregler eftersom de i vissa projekt kunde få effekten att vi enbart kunde bygga 50 lägenheter istället för 100. Ett svårt hinder för möjligheterna att vara med och bygga bort bostadsbristen, säger Kurt Eliasson.

Exakt hur de nya nivåerna kommer att påverka allmännyttans möjligheter att bygga fler hyresrätter ska SABO nu analysera.

– De allmännyttiga bostadsföretagen kommer fortsätta bygga bostäder med god kvalitet och med rimliga hyror. Ramavtalen SABOs Kombohus Bas, Plus och Mini har underlättat för företagen att få ihop den ekonomiska kalkylen. Om vi dessutom får smidigare planprocesser skulle vi snabbare kunna bygga bort den alarmerande bostadsbristen, säger Kurt Eliasson.