SBAB:s nypublicerade analys baseras på aktuella försäljnings- och bokningssiffror från Booli och nyproduktionsindexet HMI för årets andra kvartal, som ställer utbudet mot den beräknade efterfrågan.

Under stora delar av året har antalet sålda nya bostäder legat på mellan en fjärde- och femtedel av de nivåer som gällt de närmaste åren innan den kraftiga inflationsuppgången. Antalet bokade nya bostäder har fallit kraftigt och andelen avbokade ökat markant. Uppskattningsvis avbokas nu 65 procent av tidigare bokade nya bostäder och andelen prissänkta objekt har på kort tid ökat till 6 procent.

– Försäljnings- och bokningsläget är katastrofalt för nya bostäder. De bostäder som trots allt säljs tar dessutom dubbelt så lång tid att förmedla, säger Robert Boije.

HMI för kvartal 2 visar att den köpkraftsjusterade efterfrågan på både bostadsrätter och villor har sjunkit kraftigt i förhållande till utbudet. Det är framför allt den kraftiga ränteuppgången som har dragit ner efterfrågan.

Hyresrätter dominerar byggstarter

Indexet visar också att nyproducerade hyresrätter har vunnit mark till ägda bostäder på senare tid, särskilt i Västra Götalands län. I SCB:s senaste statistik över påbörjade bostäder i flerbostadshus dominerar hyresrätterna.

– Räntehöjningarna har helt klart, åtminstone så här långt, drabbat efterfrågan på nya ägda bostäder hårdare än den på nya hyresrätter.

Men den närmaste framtiden för nya hyresrätter är, trots det, knappast särskilt ljus, framhåller Robert Boije.

– Många hyresrätter har i tider av mycket hög bygginflation och stigande kapitalkostnader klarat kalkylen tack vare investeringsstöden som nu har avvecklats. Med fortsatt hög bygginflation, kraftigt höjda kapitalkostnader och slopade investeringsstöd blir det inte lika lätt att få ihop kalkylen för nya hyresrätter framöver, säger Robert Boije.

”Glädjesiffror”

Han tror dock att SCB:s senaste siffror över antalet påbörjade bostäder i flerbostadsfastigheter, där hyresrätterna dominerar, kan visa sig vara glädjesiffror när antalet faktiskt slutförda bostäder summeras.

– SCB använder en schablon på 15 procent för att räkna upp antalet påbörjade bostäder till följd av tidsfördröjningar i inrapporteringen. Min gissning är att den schablonen är alldeles för hög att tillämpa i rådande läge och att den framför allt kommer att visa sig vara felaktig för att dra slutsatser om faktiskt byggstartade objekt, säger Robert Boije.

Konkurserna ökar

SBAB har utifrån UC:s konkursstatistik beräknat trenden för antalet konkurser. Den visar att antalet konkurser inom bygg och anläggning ökat med omkring 20 procent det senaste året. Mycket talar för att ökningen är betydligt större än så inom segmentet bostadsbyggande som inte särredovisas i UC:s statistik.

– Konkursade hustillverkaren Anebyhus har i dagarna gett krisen i bostadsbyggarbranschen ett tydligt ansikte. Det är ett bolag som överlevt många tidigare konjunktursvackor, vilket med all tydlighet visar på kraften i det som nu sker. Min gissning är att vi bara sett början av krisen i bostadsbyggarbranschen och att konkurserna kommer att avlösa varandra under det kommande året, säger Robert Boije.