Sveriges Allmännytta samverkar med Skatteverket inom en rad olika områden och folkbokföringen är ett av dem. Skatteverket arbetar nu förebyggande i syfte att allmänheten ska anmäla korrekta uppgifter till folkbokföringsregistret.

Skatteverket önskar därför att de allmännyttiga bostadsföretagen går igenom sin information till hyresgästerna på exempelvis hemsidor, i broschyrer och checklistor för in- och utflyttning.

Förslag till informationstext

Skatteverket ger följande textförslag som kan användas i informationen till hyresgästerna:

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Rätt adress i folkbokföringen innebär bland annat att myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress. Önskar du eftersändning av din post beställer du det hos svensk adressändring (www.adressandring.se).

Notera att lägenhetsnumret är en del av din adress. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning, och var på våningen, som lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt hyresavtal och i husets entré.

Kom ihåg att du som är inneboende eller hyr en lägenhet i andra hand inte ska ange c/o i din flyttanmälan. Du måste se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Skatteverket önskar också att bostadsföretagen går igenom sina hyresavtal för att säkerställa att lägenhetsnumren finns med och är tydliga för hyresgästerna.