Nivån ligger en halv procentenhet lägre än 2018 års rekommendation inför 2019, vilket motiveras med att tillväxten i svensk ekonomi avmattas något. Utvecklingen bedöms ändå ge stigande kostnader och räntor som följd.

De nationella faktorerna är endast avsedda att användas som referens, för att ge en indikation för förhandlingarna på den enskilda orten. Dessa bakgrundsfakta kan exempelvis användas i simuleringar och känslighetsanalyser för att påvisa långsiktiga effekter av olika skeenden, som exempelvis högre ränteläge.

– Jag hoppas att vår vägledning kan bidra till bättre förhandlingsprocesser, där underlag och resultat upplevs som mer likvärdiga och begripliga för både hyresvärdar och hyresgäster, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.