– Vi är glada och stolta att kunna bistå våra medlemsföretag med den viktiga uppgiften att introducera unga akademiker i allmännyttan. Våra medlemsföretag har ett stort behov av kompetens och SABO Trainee är en del i det långsiktiga och strategiska arbetet med kompetensförsörjning som vi vill möjliggöra, säger Pia Leden programansvarig på SABO.

Programmet ger en helhetsförståelse för ett bostadsföretags verksamhet och innehåller bland annat ekonomi, juridik, omvärldsanalys, kundrelationer, affärsmannaskap och fastighetsutveckling. Vid sidan av faktakunskaper stöds och utmanas traineen i dennes personliga utveckling.

Intresset för programmet bland SABOs medlemsföretag är stort och programmet blev liksom som förra året fulltecknat.

Plattform för unga, drivna, framtida nyckelspelare

– Våra medlemsföretag har ett stort behov att bygga bostäder och kompetens är en av nycklarna till att lyckas. SABO Trainee ger unga, drivna, framtida nyckelspelare en plattform ute på våra medlemsföretag. På så sätt tillför programmet kompetens till våra medlemmar och möjliggör bostadsbyggande, en förutsättning för tillväxt, ökad rörlighet och matchning på arbetsmarknaden, säger Pia Leden programansvarig på SABO.

Om SABO Trainee

Drygt 120 personer har sedan starten 2006 genomgått SABO Trainee. Programmet är ett sätt för SABO att ta ansvar för kompetensförsörjningen till branschen och därmed möjliggöra bostadsbyggande som är en förutsättning för tillväxt, ökad rörlighet och matchning på arbetsmarknaden. I år har SABO Trainee 20 deltagare från 17 företag. 18 är nyrekryteringar och två är befintliga medarbetare.