Vd-rådet är sammansatt av 14 vd:ar från medlemsföretagen och är ett betydelsefullt organ inom ramen för Sveriges Allmännytta. Dessa vd:ar utses av övriga vd:ar inom Sveriges Allmännyttas medlemsföretag och har en central roll som rådgivare till Sveriges Allmännyttas vd. Utöver detta agerar vd-rådet som Sveriges Allmännyttas representation i Hyresmarknadskommittén. 

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta, betonar vikten av vd-rådet som ett forum för att samla in och förstå medlemmarnas synpunkter och insikter i frågor av stor betydelse för organisationen. Genom detta forum fungerar vd-rådet som en bro mellan medlemsföretagen och Sveriges Allmännytta. 

De utsedda ledamöterna till vd-rådet förväntas bidra med en mångfald av erfarenheter för att adressera utmaningar kring framtidens energiförsörjning och energieffektivisering. Diskussionerna kommer även att fokusera på övergången till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Vidare kommer ledamöterna att engagera sig i hur bostadsbolagen, både allmännyttiga och privata, kan spela en roll i att skapa ett tryggare och mer motståndskraftigt samhälle gentemot oförutsedda händelser. 

Jag ser fram emot det gemensamma arbetet och strävan att utveckla hyresrätten och bostadsmarknaden med de nya krafterna i vd-rådet. Denna sammanslutning av kompetenser och engagemang förväntas vara en väsentlig faktor i att forma en mer hållbar och trygg bostadssektor för framtiden, säger Anders Nordstrand.  

Presentation av rådsledamöterna: 

Ola Richard, vd, Hässlehem:
– Jag ser fram emot att vara med i de övergripande frågorna och inte minst driva och sätta fokus på att vi jobbar med människor, i fastighetsbranschen har vi lätt för att prata teknik, kostnader och ”hårda värden”, vilket vi också skall men det behöver göras tillsammans med de mjuka frågorna som gör att våra hyresgäster trivs och mår bra. En annan viktig del är att vara insatt och lyfta fram den vardag som de allmännyttiga fastighetsbolagen likt Hässlehem arbetar i och de utmaningar vi står mitt i. 

Lotta Björklund, vd, Mitthem:
Jag vill sätta ljuset än mer på hur viktig hyresrätten som boendeform är för många i vårt land, och inte minst för välfärdssamhället. Vi får inte tappa bort att allmännyttans hyresrätter har haft en direkt avgörande betydelse för att undanröja bostadsbrist och höja bostadsstandarden. Jag ser framemot att tillsammans fortsätta skapa förutsättningar för att förvalta och bygga nya bostäder. Lika viktigt är den fortsatta resan med ett stort hållbarhetsansvar som ligger oss naturligt nära, både som kärnverksamhet och inte minst utifrån de samhällsutmaningar vi står mitt i. Allmännyttan är viktigare än någonsin.

Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna:
I en tid när säkerhetsläget i Europa försämras, när kostnadsutvecklingens slår hårt på fastighetsbranschen och den ökade gängkriminaliteten skapar social oro i våra bostadsområden är det särskilt viktigt med en stark och kunnig medlemsorganisation. Med örat mot rälsen och blicken mot horisonten hjälper Sveriges Allmännytta oss alla runt om i landet genom att röja hinder och skapa bättre förutsättningar för oss medlemmar. Därför känns det extra spännande att just nu kliva in som en del av vd-rådet och på så vis ges möjlighet att påverka i de stora frågor som berör allmännyttan kommande år. 

Erik Engelbrektsson, vd, Junehem:
Jag ser fram emot att vara en länk mellan vd-arna i vår region och Anders. Jag hoppas kunna bidra med perspektivet att driva verksamhet utanför centralorten. Sedan hoppas jag givetvis att bygga på med massor av ny kunskap och nya kontakter. 

Anders Karlsson, vd, Umluspen AB:
Det känns naturligtvis hedrande och roligt att få vara en av två representanter från Norrland. Jag hoppas jag kan bidra med kloka tankar, inspel och erfarenheter utifrån de förutsättningar och utmaningar som finns med att jobba och verka i glesbygd. Naturligtvis ser jag också fram emot att träffa andra vd:ar och bygga nätverk. 

Christina Johansson, vd, LysekilsBostäder AB:
– Att bli invald i Sveriges Allmännyttas vd-råd är en stor ära och en möjlighet att vara med och forma framtiden för bostadssektorn. Jag känner mig stolt och engagerad över att få denna möjlighet att tillsammans med branschkollegor arbeta för att skapa förutsättningar för hållbara, trygga och inkluderande boendemiljöer för alla. Jag ser fram emot att bidra med min kunskap och energi för att driva positiv förändring inom branschen. 

Jonas Larsson, vd, Malungshem AB:
– Det blir intressant att få en djupare insyn i organisationen Sveriges Allmännyttas dagliga arbete för att påverka, driva utveckling och opinion till gagn för sina medlemsbolag och våra hyresgäster, samt ta del av och vara en röst i de bostadspolitiska frågorna som påverkar vår vardag.