Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag är du med och delar ansvaret för en av kommunens största tillgångar. Ett spännande och ansvarsfyllt uppdrag. Självklart erbjuder vi på Sveriges Allmännytta dig stöd i din roll, oavsett om du är ny i styrelsearbetet eller har erfarenhet.

Boka kurs och/eller konsulttjänst

Vill du veta mer om eller boka någon av aktiviteterna nedan? Mejla info@sverigesallmannytta.se. Läs mer om aktuella kurser samt vd- och styrelseutvärderingar via länkarna nedan.

Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda hittar du under Allmännyttan Akademi.

Styrelsekurs

Trygg i uppdraget som styrelseledamot
Att vara styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag kräver goda kunskaper om styrelsens ansvar och uppdrag. Under den här heldagsutbildningen går vi igenom de lagar och regelverk som styr bostadsföretagets verksamhet. Många regler är gemensamma för alla typer av bostadsföretag, men det finns också regler som endast gäller de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.

Kursen är uppdelad i två pass som ger dig grundläggande kunskaper inom juridik och ekonomi inför ditt uppdrag som styrelseledamot.

Juridik
Under juridikpasset går vi bland annat igenom styrelsens ansvar och uppgifter enligt aktiebolagslagen. Vi behandlar även vilka krav som ställs på företagets verksamhet enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, även kallad allbolagen samt reglerna om offentlighet och sekretess.

Ekonomi
Under ekonomipasset utgår vi från företagets egen årsredovisning. Vi går tillsammans igenom innehållet i årsredovisningen och diskuterar grundläggande ekonomiska samband, exempelvis vad som händer i balans- och resultaträkning vid en investering.

Kursen riktar sig framförallt till kommunala aktiebolag, men kan även anpassas för stiftelser.

Kursen kan även anpassas efter företagets önskemål med till exempel fördjupade pass om lagen om offentlig upphandling, investeringar och fastighetsvärdering, finansiering eller allmännyttans bakgrund och framväxt.

Tid
Heldag, 9-16.

Målgrupp
Vd och styrelseledamöter.

Föreläsare
Jurist samt ekonom från Sveriges Allmännytta.

Plats
Genomförs företagsförlagd enligt överenskommelse.

Styrelse- och vd-utvärdering

Sveriges Allmännytta har i samarbete med Styrelseakademien tagit fram en styrelseutvärdering och en vd-utvärdering som är anpassade för kommunala bostadsbolag.

För att kunna utveckla arbetsformerna och förbättra samarbetet är det viktigt att regelbundet stämma av och utvärdera. Genom att göra det på ett systematiskt och strukturerat sätt så ser du vad som fungerar bra eller mindre tillfredsställande och får ett bra underlag för att utveckla styrelsearbetet.

Genom att utvärdera vd får styrelsen möjlighet till en konstruktiv dialog i utvecklingssamtal med vd utifrån styrelsens syn på vds insatser.

Frågeområden som behandlas i styrelseutvärderingen:

 • Styrelsens kompetensprofil
 • Styrelsens arbetssätt
 • Styrelsens förmåga att styra och följa upp bolagets utveckling

Frågeområden som behandlas i vd-utvärderingen:

 • Vds kompetens
 • Vds ledarskapsprofil
 • Vds resultatförmåga

Enkäterna omfattar 38 respektive 36 påståenden som besvaras på en skala från 1–10.

Uppdraget – en introduktion till styrelseuppdrag i allmännyttan

Styrelseledamöter i allmännyttiga bostadsföretag har ett stort ansvar och det är mycket att sätta sig in i för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. För att fatta de rätta besluten behövs bland annat kunskap om styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar.

På bara 20 minuter får du här en introduktion till ditt uppdrag och en inblick i allmännyttans framväxt. När och var du vill via din dator, surfplatta eller smarta telefon. Film, text och interaktiva övningar blandas på ett lättsamt sätt med målet att du ska känna dig stärkt i din nya roll och veta vad som är viktigt att ha kunskap om som styrelseledamot.

Den webbaserade introduktionen är gratis och ingen registrering behövs. Har du haft ditt uppdrag en längre tid är det enkelt att bara gå in på de delar som du är intresserad av just nu.

uppdraget.sabo.se/

Allmännyttan mot år 2030 - använd allmännyttans nya idéprogram i strategiarbetet

Förändringar på bostadsmarknaden och i omvärlden skapar nya utmaningar för allmännyttan. Det är nödvändigt att utöver kärnverksamheten – att bygga och förvalta hyresbostäder för alla – utveckla rollen som samhällsbyggare och möjliggörare.

Som ett stöd för detta arbete har Sveriges Allmännytta i dialog med er medlemsföretag tagit fram idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030. Programmet behandlar nyttan med allmännyttan och diskuterar dess roll och uppgifter i ett långsiktigt perspektiv. Det antogs av Sveriges Allmännyttas kongress i april 2017.

Inspirationskälla & stöd
Idéprogrammet är tänkt som en inspirationskälla när det gäller att utveckla medlemsföretaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna, men även att fungera som ett stöd i dialogen med ägaren, kommunen.

Vi erbjuder därför en hel eller halv framtidsdag kring det nya idéprogrammet. Den riktar sig till medlemsföretagets styrelse och ledningsgrupp samt till kommunala politiker och tjänstemän med ansvar för bostadsförsörjningen. Syftet med dagen är att ge bakgrund, bränsle och inspiration till den strategiska planeringen framåt.

Innehåll

 • Omvärldsanalys och framtidsspaning
 • Nyttan med allmännyttan
 • Hållbar utveckling – en självklarhet
 • Livskvalitet på hyresgäst- och individnivå
 • Välfärd på stadsdels- och bostadsområdesnivå
 • Tillväxt på kommunal och regional nivå
 • Vad behöver bostadsföretagen, branschen, kommunerna och staten göra för att allmännyttan ska lyckas med sitt samhällsuppdrag?

Programmet innehåller föredragningar av experter från oss på Sveriges Allmännytta och bygger på att deltagarna är aktiva under dagen.