Styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag – kanske något för dig?

Bli en i ett team som jobbar för företagets bästa

I ett hyreshus bor människor med olika kön, ålder, hushållstyp, inkomstnivå och ursprung. Det är viktigt att även styrelsens medlemmar är en blandad grupp av människor som kan komma med olika infallsvinklar på problem och lösningar.

Du har något att bidra med

Har du en åsikt om hur ett bostadsområde ska se ut och skötas för att du själv skulle vilja bo där? Är du intresserad av att arbeta för kommunens och regionens utveckling? Då kan du vara rätt person för ett uppdrag som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag.

Som styrelseledamot får du utnyttja hela din kunskap och kreativitet för att tillsammans med resten av styrelsen och vd hitta breda, långsiktigt hållbara lösningar på sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar. Allt för att skapa en inspirerande och trygg miljö där människor är stolta över att bo.

Du påverkar din kommuns utveckling

Nya bostäder kommer till – bostadsområden förändras – värdefulla miljöer bevaras. I det kommunala bostadsföretaget fattas beslut som har betydelse för din kommuns utveckling.

Styrelsens uppgift i ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag är att utifrån ägarens intentioner fatta beslut som ger bolaget möjlighet att arbeta affärsmässigt. Bostadsföretaget är både en spännande affärsverksamhet och en samhällsnyttig aktör i kommunen.

Du är med och delar ansvaret för en av kommunens största tillgångar

Genom sitt bostadsföretag äger din kommun fastigheter på flera platser i kommunen. Det är ansvarsfullt och viktigt att vara ledamot i styrelsen. Det är också meningsfullt och spännande att ta tillvara de stora värdena till nytta för kommuninnevånarna.

Välkommen att anta en spännande utmaning som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag, din kunskap och erfarenhet behövs!

Intresserad?

Kontakta din partiorganisation om hur det går till att bli nominerad till en styrelsepost i ett kommunalt bostadsföretag.