– Vi välkomnar att regeringen bjuder in parterna på bostadsmarknaden till samtal om utredningen fri hyressättning vid nyproduktion. Vi ser fram emot konstruktiva samtal i en fråga som är mycket viktig för våra medlemsbolag, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Bostadsmarknadens parter består av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

– Sveriges Allmännytta menar att det finns problem i det nuvarande förhandlingssystemet och att det behöver utvecklas och förbättras. Vi vill bidra med konstruktiva förslag även här, säger Anders Nordstrand.

Sveriges Allmännytta menar att förslaget om fri hyressättning vid nyproduktion innebär en stor bostadspolitisk förändring, men att det knappast kommer att ha någon större effekt på bostadsbyggandet. Kraftigt ökande byggpriser under flera år har lett till att hyrorna i dagens nyproduktion är höga och det finns knappast någon betalningsvilja för ännu högre hyror.

Sveriges Allmännytta kommer att noggrant analysera förslagen och dess konsekvenser och lämna synpunkter i ett remissyttrande. Detta arbete kommer ske i nära samverkan med medlemsbolagen.