Digitaliseringsinitiativet vinner priset Ignite Startup Engagement 2021 i kategorin ”Offentlig sektor” med motiveringen: Med ett otroligt engagemang har Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsinitiativ träffat flest startups under 2021 via Ignite Sweden. Deras starka vilja att driva innovation för att öka digitaliseringstakten för sina medlemmar, Sveriges kommunala bostadsbolag, samt deras intresse för startupdriven innovation, gör att de är en sann förebild med sitt arbete att lära, testa och utveckla nya lösningar.

– Otroligt roligt och välförtjänt att få ge den här utmärkelsen till Digitaliseringsinitiativet som gått in med hundra procent engagemang för att driva innovation och utveckling för Sveriges kommunala bostadsbolag. De har inte bara träffat flest startups, utan samtidigt hjälpt oss utveckla verktyg och processen i syfte att skapa förutsättningar för fler offentliga aktörer att samarbeta med startups. Det har varit en fröjd och jag är så tacksam för deras engagemang och vilja för att driva förändring, säger Mikaela Färnqvist, projektledare Ignite Public, Kista Science City.

– Ett av våra viktigaste uppdrag är att stötta de allmännyttiga bostadsbolagen att agera i ekosystemet, inte minst genom att bidra med sina behov. Det är oerhört glädjande att deras gedigna insatser i samarbete med den svenska startupscenen uppmärksammas, säger Vanessa Ware, projektledare för datadriven affärsutveckling och innovation i Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ.

 

Om Ignite Awards och Ignite Sweden

Ignite Award delas ut årligen till kommuner och storbolag som har ingått ett samarbete med minst en startup i år.

Ignite Sweden är ett program med mål att katalysera kommersiella partnerskap mellan små innovativa startups, näringslivet och offentlig sektor.

Programmet initierades 2017. Det har hittills skapat 4387 matchade möten mellan 837 startups och 260+ storbolag och offentlig sektor. Dessa möten har genererat 50 % processer och 349 konkreta kommersiella samarbeten, varav över 120 har skapats under pandemin. Det bevisar att innovativa samarbeten kan födas trots avsaknaden av fysiska möten.

Ignite Sweden drivs av SISP- Swedish Incubators & Science Parks och har utvecklats av inkubatorerna LEAD, MINC, STING, THINGS och UMINOVA. Kista Science City och Sahlgrenska Science Park har också nyligen anslutit sig till Ignite Sweden. Initiativet är samfinansierat av Vinnova och Energimyndigheten.