Lagar och regler om tillgänglighet rörande webbplatser och digital information ökar kraven på kommunägda bostadsföretag. Det är något Sveriges Allmännytta tagit hänsyn till när det var dags att uppdatera broschyrerna med hyresgästinformation. 

Som tidigare är de uppdaterade texterna skrivna enligt principen för klarspråk, det vill säga på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.  

Tillgänglighetsanpassade pdf-filer 

– Utöver att broschyrerna kan beställas som trycksaker har vi även tagit fram tillgänglighetsanpassade pdf-filer som alla medlemmar kan ladda ner gratis för att använda på sina egna webbplatser, berättar Victoria Sundgren, kommunikatör på Sveriges Allmännytta. 

För att göra tillgänglighetsanpassade pdf:er har filerna fått korrekt kodade taggar i ett taggträd, genom bland annat tydlig rubrikstruktur med flera rubriknivåer och punktlistor skilda från brödtext.  

– Dessutom har alla bilder fått alternativtexter och korrekt läsordning har säkerställts för uppläsning av en skärmläsare, tillägger Victoria Sundgren.  

Tillgänglighetsanpassningen gör det möjligt för människor med olika funktionsnedsättningar, till exempel en synskadad person, att kunna ta del av information i broschyrerna. 

– Tillgänglighetsanpassat material är något som efterfrågats av medlemmarna, och det var en självklarhet när vi uppdaterade broschyrerna, säger Victoria Sundgren. 

Även illustrationer, ikoner och foton som används i broschyrerna kan laddas ner av medlemmar.  

– Allt material är fritt att använda för medlemmar i Sveriges Allmännytta. Det går bra att plocka texter och bilder och använda till exempel om man vill informera hyresgästerna på webben, sociala medier eller i sin kundtidning, berättar Annicka Istemo, kommunikatör på Sveriges Allmännytta.

Hyresgästmaterialet är tänkt att utvecklas framåt, beroende på hur behovet ser ut bland medlemsbolagen.

– Vi kommer även att ta fram några korta animationer som kan användas för att sprida i sociala media, till exempel vikten av att ha en hemförsäkring, byta batterier i sin brandvarnare och betala hyran i tid, säger Annicka Istemo.

Att bo i hyresrätt

I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för den som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är hyresgästens ansvar och vad som är hyresvärdens, hur lägenheten bör skötas och annat som är bra att tänka på när många bor tillsammans.

Till dig som flyttar

När en hyresgäst ska flytta kan det vara bra att informera och påminna om vad som gäller. I den här broschyren har vi samlat det viktigaste när det gäller uppsägning, besiktning, visning av lägenhet och inte minst – flyttstädningen.

Skydda dig mot brand

Den här broschyren riktar sig till hyresgäster med syftet att förebygga brand i flerbostadshus.

Sortera dina sopor rätt

Den här broschyren är en guide för sopsortering för den som bor i hyresrätt. Här visas på ett pedagogiskt sätt hur olika sorters sopor ska sorteras och vad som ska slängas var.

Skadedjur i hemmet

Problemen med skadedjur som vägglöss och kackerlackor ökar i Sverige. Den här broschyren riktar sig till hyresgäster och innehåller information om vad man ska tänka på för att undvika att få skadedjur och vad hyresgästen ska göra om de fått det.