Underhållspatrull, trädgårdsskötsel, kundansvar och administration är några exempel på sommarjobb som ungdomar erbjuds inom allmännyttan. Inom många bostadsföretag fördelas jobben till ungdomar som bor i området.

– Att erbjudas sommarjobb i allmännyttan där man bor kan göra att man blir ambassadör för sitt bostadsområde, känner större ansvar och sedan vill fortsätta bidra till social trygghet, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Sandvikenhus har utökat sina sommarjobb med 300 procent de senaste två åren och är i dag uppe i över 60 säsongsanställda.

Östersundshem erbjuder sommarjobb till unga mellan 16 och 17 år som är bosatta hos dem. De fixar även sommarjobb och praktik genom sin integrationssatsning innanförskapsakademin som vänder sig till nyanlända och unga arbetslösa.

Botkyrkabyggen har i år anställt 100 sommarjobbare. De ser sommarjobben som ett viktigt steg för sina framtida rekryteringar och ett av flera sätt för bostadsbolaget att bidra till social hållbarhet.

Mölndalsbostäder anställer ett 30-tal unga fastighetsarbetare varje år, som bland annat sköter avfallshantering, trappstädning och trädgårdar.

Landskronahem hade nästan 200 sökande varav 27 sommarjobbare kommer att arbeta hos dem i sommar. Många av ungdomarna är bosatta i områdena.

Hittar på sina jobb

Eskilstuna kommunfastigheter fortsatte sitt koncept med att ungdomar få hitta på sina egna sommarjobb även i år. 38 personer har valts ut för att fixa aktiviteter som bollsport, dans, hantverk, pyssel, recycling design, skrivstudio, språkskola, naturvetenskapliga experiment, quiz och blandade aktiviteter med temat ”finn en vän”.

Det är bara ett urval av olika sommarjobb som görs i Allmännyttans regi.

– Vi ser många exempel på små bostadsföretag som i förhållande till bostadsbeståndet erbjuder betydligt fler sommarjobb är vad de stora företagen med stora bestånd gör. Det är glädjande att man ger unga chansen till ett betydelsefullt sommarjobb inom allmännyttan, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.